Quérete. Guías.

MOCIDADE:

Guía educación sexual Cantabria

https://www.accas.es/images/guia.pdf

 

Dese(x)o. Historias sobre sexualidade

https://drive.google.com/file/d/1nabFgxJaKfj5NT7GnIiHl-PP8EOgSb_n/view

 

Desexo, pracer e satisfación”. Guía sobre os dereitos sexuais e reprodutivos das mulleres novas.

https://drive.google.com/file/d/1eKITWJ8gQD-nUmCBXOaduVi36qFMQj-E/view

 

Práticas eróticas seguras fronte as ITXs.” Guía sobre os dereitos sexuais e reprodutivos das mulleres novas.

https://drive.google.com/file/d/1je2bmV9Vj4FjHRPJNLrP2HW9uDrxOJhN/view

 

Sexualidade. Corpos, identidades e orientacións”. Guía sobre os dereitos sexuais e reprodutivos das mulleres novas.

https://drive.google.com/file/d/19JpMPHinlQLt_jE10pgbwWMqDWBZhXUC/view

 

O amor está no ar. Sexo seguro para gais-lesbianas xordos”

https://drive.google.com/file/d/19dn8TpbLtDD5-V93_Mined6DkEMDlAGZ/view

 

Outro folleto de sexualidade

http://www.ampap.es/wp-content/uploads/2013/10/2013_10_taller_adolescente_sexualidad_folleto.pdf

 

 

 

FAMILIAS E COMUNIDADE EDUCATIVA:

Guía con 48 libros para facer educación sexual do servizo publico ASEXOVI de Asturias

https://drive.google.com/file/d/1TzTIvZVg9fcLSPsIeHRPEmjke7NKqkqW/view

 

Construíndo sexualidades Carlos de la Cruz http://sexualidadydiscapacidad.es/wp-content/uploads/Construyendo-Sexualidades-o-como-educar-la-sexualidad-de-las-hijas-y-de-los-hijos_CEAPA.pdf

A Educación sexual na primeira infancia. Guía para pais, nais e profesorado de educación infantil

https://drive.google.com/file/d/1nKwo4Ba_5oJYJN4McDp9Pyjo1-wMvCyn/view

 

A educación sexual de nenas e nenos de 6 a 12 anos. Guía para nais, pais e profesorado de Educación Primaria.

https://drive.google.com/file/d/1BBGnd3Gk0v9l1ibM7ohQUxW8UM8Szh-A/view

 

Educación Sexual dende a familia

https://drive.google.com/file/d/1ZVl9N__V82C8tgMLzIeIgaXTa_ToKaaY/view

 

Non lles contes contos. Conto sobre sexualidade para ler en familia con nenos e nenas a partires dos 3 anos

https://drive.google.com/file/d/1Lhodu7JSYFCDmmiDxT-2TbT0k5SnOq3W/view

 

Guía da AMPGYL (asociación de nais e pais de gais, lesbianas, bisexuais e transexuais)

https://drive.google.com/file/d/1Blk5nTyCUyFP6g6JnLytnzQEGwkDLLgb/view

 

Ferramentas para docentes. Infantil e primaria. Superando os estereotipos de xénero

https://drive.google.com/file/d/1hb4tT0Py30wyIQGgz3016SkICCT18q5O/view

 

Guía para a prevención e erradicación das condutas sexistas. Secundaria.

https://drive.google.com/file/d/1cnNN7UpJS05S3gduqGVVKhigoCBjSres/view

 

Guía de orientación, promoción e educación para a saúde

https://drive.google.com/file/d/1RZ5xKZfdX2ONa9mCT4rKpVoggXPPdi7o/view

 

Guía didáctica: O amor e o sexo non son dunha sóa cor.

https://drive.google.com/file/d/1x78HPc7fvg6BiiHkJV6_3r-Y6Y66wVd2/view

 

As familias nas aulas: Guía práctica de ferramentas e recursos educativos em Diversidade Familiar

https://drive.google.com/file/d/1-i6YqJMJQQMdiCHKUWNLsnL_dCQMLMXW/view

 

Programa de Formación de Formadores sobre Educación Afectivo-Sexual e prevención do VIH-SIDA dirixido á familias e ANPAS sobre Educación Sexual dende a Familia

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/Hablando%20sobre%20sexualidad%20en%20familia.pdf

 

 

DIVERSIDADES:

 

Ideas básicas para comprender os feitos de diversidade sexual

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0780/2665/files/Epilogo_Diversidad_sexual_Aingeru_Mayor_gall.pdf?v=1587631722

 

Cómic “Cousas da Vihda: vihvencias sexuais de aquí e acolá”

http://santiagodecompostela.gal/imxd/noticias/doc/1512045685ComicViHda_definitiva.pdf

Esta é a miña familia”

https://drive.google.com/file/d/1DGJ2RI8JliLq6PY_te5WUkNhOvJUW3uN/view

 

Relatos para traballar a diversidade

https://drive.google.com/file/d/1U-p3sxGvwdIt9Hu3NEQ3GncepBOYZ8fb/view

 

Guía sobre diversidade afectivo-sexual para adolescentes

https://drive.google.com/file/d/1xEjl-1AR0Fj04GN6bc_bB1qnffEcg4gJ/view

 

Educando na diversidade (múltiples materiais)

http://www.familiasporladiversidad.es/index.php?submod=educ

 

Identidade e Transexualidade. Consello da Xuventude do Principado de Asturias

http://www.cmpa.es/datos/2/GUIA_TRANSEXUALIDAD_interior_7529.pdf

 

Educación das sexualidades. Os puntos de partida da Educación Sexual

http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=94,152531&_dad=portal30&_schema=PORTAL30

 

Transexualidade infantil: comprender e acompañar

https://naizen.eus/portfolio/transexualidad-infantil-comprender-y-acompanar-aingeru-mayor/

 

Nenas con pene, nenos con vulva. Comprender para poder acompañar

https://naizen.eus/portfolio/ninas-con-pene-y-ninos-con-vulva-comprender-para-poder-acompanar/

 

A Transexualidade na educación

https://www.sexologiaenincisex.com/articulos-de-sexologia/articulos-publicados-en-los-boletines/transexualidad-en-educacion-un-asunto-mas-de-sexo-que-no-un-asunto-de-un-sexo-mas/

 

Guía para o acompañamento e a atención ás persoas transexuais en Navarra

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8346E44F-1C60-4850-AAC8-7934034AB5C6/415401/Guiacastellanoatencion.pdf

 

Guía de atención integral ás persoas en situación de transexualidade. Actuacións recomendadas dende o ámbito educativo, social e sanitario

https://naizen.eus/wp-content/uploads/2019/01/GUIA_Gobierno-Vasco.pdf

 

Nenas e nenos. O valor da diversidade. Unidade didáctica

http://www.xn--niasynios-m6af.com/la-unidad-didactica/

 

 

 

DISCAPACIDADE:

 

Apuntes de Educación Sexual sobre a sexualidade de nenos e nenas con discapacidade

https://drive.google.com/file/d/1ksHecX5WpGDsmFr1iSCmSo14ieGga39d/view

 

O amor en persoas con discapacidade intelectual e a súa repercusión no benestar emocional. Primeiro premio na modalidade de investigación. II Edición dos premios de Investigación e Innovación sobre Persoas con Discapacidade Intelectual (AMPANS)

https://sid.usal.es/idocs/F8/FDO20841/morentin.pdf

 

A saúde nas mulleres con discapacidade

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/salud/publicaciones/GuiaSalud/docs/Salud_XVII.pdf

 

Discapacidade intelectual e sexualidade. Condutas sexuais socialmente non acetadas

https://www.asturias.es/Asturias/descargas/PDF_TEMAS/Asuntos%20Sociales/Calidad/publicaciones/Sexualidad_discapacidad_intelectual_I.pdf

 

Protocolo sobre relacións interpersoais e sexualidade en persoas con discapacidade intelectual. Trastornos do espectro autista e outras discapacidades con déficit cognitivo. Usuarias de centros residenciais

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Personas_Discapacidad_Protocolo_sobre_relaciones_interpersonales_y_sexualidad_pdint.pdf

 

Protocolo sobre relacións interpersoais e sexualidade en persoas con discapacidade física. Usuarias en centros residenciais

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Personas_Discapacidad_Protocolo_sobre_relaciones_interpersonales_y_sexualidad.pdf

MOCIDADE:

Guía educación sexual Cantabria

https://www.accas.es/images/guia.pdf

 

Dese(x)o. Historias sobre sexualidade

https://drive.google.com/file/d/1nabFgxJaKfj5NT7GnIiHl-PP8EOgSb_n/view

 

Desexo, pracer e satisfación”. Guía sobre os dereitos sexuais e reprodutivos das mulleres novas.

https://drive.google.com/file/d/1eKITWJ8gQD-nUmCBXOaduVi36qFMQj-E/view

 

Práticas eróticas seguras fronte as ITXs.” Guía sobre os dereitos sexuais e reprodutivos das mulleres novas.

https://drive.google.com/file/d/1je2bmV9Vj4FjHRPJNLrP2HW9uDrxOJhN/view

 

Sexualidade. Corpos, identidades e orientacións”. Guía sobre os dereitos sexuais e reprodutivos das mulleres novas.

https://drive.google.com/file/d/19JpMPHinlQLt_jE10pgbwWMqDWBZhXUC/view

 

O amor está no ar. Sexo seguro para gais-lesbianas xordos”

https://drive.google.com/file/d/19dn8TpbLtDD5-V93_Mined6DkEMDlAGZ/view

 

Outro folleto de sexualidade

http://www.ampap.es/wp-content/uploads/2013/10/2013_10_taller_adolescente_sexualidad_folleto.pdf

 

 

 

 

FAMILIAS E COMUNIDADE EDUCATIVA:

Guía con 48 libros para facer educación sexual do servizo publico ASEXOVI de Asturias

https://drive.google.com/file/d/1TzTIvZVg9fcLSPsIeHRPEmjke7NKqkqW/view

 

Construíndo sexualidades Carlos de la Cruz http://sexualidadydiscapacidad.es/wp-content/uploads/Construyendo-Sexualidades-o-como-educar-la-sexualidad-de-las-hijas-y-de-los-hijos_CEAPA.pdf

A Educación sexual na primeira infancia. Guía para pais, nais e profesorado de educación infantil

https://drive.google.com/file/d/1nKwo4Ba_5oJYJN4McDp9Pyjo1-wMvCyn/view

 

A educación sexual de nenas e nenos de 6 a 12 anos. Guía para nais, pais e profesorado de Educación Primaria.

https://drive.google.com/file/d/1BBGnd3Gk0v9l1ibM7ohQUxW8UM8Szh-A/view

 

Educación Sexual dende a familia

https://drive.google.com/file/d/1ZVl9N__V82C8tgMLzIeIgaXTa_ToKaaY/view

 

Non lles contes contos. Conto sobre sexualidade para ler en familia con nenos e nenas a partires dos 3 anos

https://drive.google.com/file/d/1Lhodu7JSYFCDmmiDxT-2TbT0k5SnOq3W/view

 

Guía da AMPGYL (asociación de nais e pais de gais, lesbianas, bisexuais e transexuais)

https://drive.google.com/file/d/1Blk5nTyCUyFP6g6JnLytnzQEGwkDLLgb/view

 

Ferramentas para docentes. Infantil e primaria. Superando os estereotipos de xénero

https://drive.google.com/file/d/1hb4tT0Py30wyIQGgz3016SkICCT18q5O/view

 

Guía para a prevención e erradicación das condutas sexistas. Secundaria.

https://drive.google.com/file/d/1cnNN7UpJS05S3gduqGVVKhigoCBjSres/view

 

Guía de orientación, promoción e educación para a saúde

https://drive.google.com/file/d/1RZ5xKZfdX2ONa9mCT4rKpVoggXPPdi7o/view

 

Guía didáctica: O amor e o sexo non son dunha sóa cor.

https://drive.google.com/file/d/1x78HPc7fvg6BiiHkJV6_3r-Y6Y66wVd2/view

 

As familias nas aulas: Guía práctica de ferramentas e recursos educativos em Diversidade Familiar

https://drive.google.com/file/d/1-i6YqJMJQQMdiCHKUWNLsnL_dCQMLMXW/view

 

Programa de Formación de Formadores sobre Educación Afectivo-Sexual e prevención do VIH-SIDA dirixido á familias e ANPAS sobre Educación Sexual dende a Familia

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/Hablando%20sobre%20sexualidad%20en%20familia.pdf

 

 

DIVERSIDADES:

 

Ideas básicas para comprender os feitos de diversidade sexual

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0780/2665/files/Epilogo_Diversidad_sexual_Aingeru_Mayor_gall.pdf?v=1587631722

 

Cómic “Cousas da Vihda: vihvencias sexuais de aquí e acolá”

http://santiagodecompostela.gal/imxd/noticias/doc/1512045685ComicViHda_definitiva.pdf

Esta é a miña familia”

https://drive.google.com/file/d/1DGJ2RI8JliLq6PY_te5WUkNhOvJUW3uN/view

 

Relatos para traballar a diversidade

https://drive.google.com/file/d/1U-p3sxGvwdIt9Hu3NEQ3GncepBOYZ8fb/view

 

Guía sobre diversidade afectivo-sexual para adolescentes

https://drive.google.com/file/d/1xEjl-1AR0Fj04GN6bc_bB1qnffEcg4gJ/view

 

Educando na diversidade (múltiples materiais)

http://www.familiasporladiversidad.es/index.php?submod=educ

 

Identidade e Transexualidade. Consello da Xuventude do Principado de Asturias

http://www.cmpa.es/datos/2/GUIA_TRANSEXUALIDAD_interior_7529.pdf

 

Educación das sexualidades. Os puntos de partida da Educación Sexual

http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=94,152531&_dad=portal30&_schema=PORTAL30

 

Transexualidade infantil: comprender e acompañar

https://naizen.eus/portfolio/transexualidad-infantil-comprender-y-acompanar-aingeru-mayor/

 

Nenas con pene, nenos con vulva. Comprender para poder acompañar

https://naizen.eus/portfolio/ninas-con-pene-y-ninos-con-vulva-comprender-para-poder-acompanar/

 

A Transexualidade na educación

https://www.sexologiaenincisex.com/articulos-de-sexologia/articulos-publicados-en-los-boletines/transexualidad-en-educacion-un-asunto-mas-de-sexo-que-no-un-asunto-de-un-sexo-mas/

 

Guía para o acompañamento e a atención ás persoas transexuais en Navarra

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8346E44F-1C60-4850-AAC8-7934034AB5C6/415401/Guiacastellanoatencion.pdf

 

Guía de atención integral ás persoas en situación de transexualidade. Actuacións recomendadas dende o ámbito educativo, social e sanitario

https://naizen.eus/wp-content/uploads/2019/01/GUIA_Gobierno-Vasco.pdf

 

Nenas e nenos. O valor da diversidade. Unidade didáctica

http://www.xn--niasynios-m6af.com/la-unidad-didactica/

 

 

 

DISCAPACIDADE:

 

Apuntes de Educación Sexual sobre a sexualidade de nenos e nenas con discapacidade

https://drive.google.com/file/d/1ksHecX5WpGDsmFr1iSCmSo14ieGga39d/view

 

O amor en persoas con discapacidade intelectual e a súa repercusión no benestar emocional. Primeiro premio na modalidade de investigación. II Edición dos premios de Investigación e Innovación sobre Persoas con Discapacidade Intelectual (AMPANS)

https://sid.usal.es/idocs/F8/FDO20841/morentin.pdf

 

A saúde nas mulleres con discapacidade

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/salud/publicaciones/GuiaSalud/docs/Salud_XVII.pdf

 

Discapacidade intelectual e sexualidade. Condutas sexuais socialmente non acetadas

https://www.asturias.es/Asturias/descargas/PDF_TEMAS/Asuntos%20Sociales/Calidad/publicaciones/Sexualidad_discapacidad_intelectual_I.pdf

 

Protocolo sobre relacións interpersoais e sexualidade en persoas con discapacidade intelectual. Trastornos do espectro autista e outras discapacidades con déficit cognitivo. Usuarias de centros residenciais

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Personas_Discapacidad_Protocolo_sobre_relaciones_interpersonales_y_sexualidad_pdint.pdf

 

Protocolo sobre relacións interpersoais e sexualidade en persoas con discapacidade física. Usuarias en centros residenciais

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Personas_Discapacidad_Protocolo_sobre_relaciones_interpersonales_y_sexualidad.pdf