Artigos e publicacións do 2022

Ano 2022

Estudos do Observatorio Galego da Xuventude


  

Emprego


EPA poboación xuvenil Galicia, 1º trimestre 2022

EPA poboación xuvenil Galicia, 2º trimestre 2022

Paro rexistrado en Galicia no mes de xaneiro 2022 (16-24 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de xaneiro 2022 (25-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de xaneiro 2022 (16-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de febreiro 2022 (16-24 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de febreiro 2022 (25-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de febreiro 2022 (16-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de marzo 2022 (16-24 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de marzo 2022 (25-24 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de marzo 2022  (16-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de abril 2022 (16-24 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de abril 2022 (25-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de abril 2022 (16-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de maio 2022 (16-24 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de maio 2022 (25-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de  maio 2022 (16-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de xuño 2022 (16-24 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de xuño 2022 (25-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de xuño 2022 (16-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de xullo 2022 (16-24 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de xullo 2022 (25-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de xullo 2022 (16-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de agosto 2022 (16-24 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de agosto 2022 (25-24 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de agosto 2022 (16-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de setembro 2022 (16-24 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de setembro 2022 (25-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de setembro 2022 (16-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de outubro 2022 (16-24 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de outubro 2022 (25-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de outubro 2022 (16-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de novembro 2022 (16-24 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de novembro 2022 (25-24 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de novembro 2022 (16-29 anos)

Parados xaneiro 2022 en Galicia por nivel académico, sexo, idade (16-29 anos)

Parados febreiro 2022 en Galicia por nivel académico, sexo, idade (16-29 anos)

Parados marzo 2022 en Galicia por nivel académico, sexo, idade (16-29 anos)

Parados abril 2022 en Galicia por nivel académico, sexo, idade (16-29 anos)

Parados maio 2022 en Galicia por nivel académico, sexo, idade (16-29 anos)

Parados xuño 2022 en Galicia por nivel académico, sexo, idade (16-29 anos)

Parados xullo 2022 en Galicia por nivel académico, sexo, idade (16-29 anos)

Parados agosto 2022 en Galicia por nivel académico, sexo, idade (16-29 anos)

Parados setembro 2022 en Galicia por nivel académico, sexo, idade (16-29 anos)

Parados outubro 2022 en Galicia por nivel académico, sexo, idade (16-29 anos)

Contratos rexistrados en Galicia por sexo e idade, xaneiro 2022 (16-29 anos)

Contratos rexistrados en Galicia por sexo e idade, febreiro 2022 (16-29 anos)

Contratos rexistrados en Galicia por sexo e idade, marzo 2022 (16-29 anos)

Contratos rexistrados en Galicia por sexo e idade, abril 2022 (16-29 anos)

Contratos rexistrados en Galicia por sexo e idade, maio 2022 (16-29 anos)

Contratos rexistrados en Galicia por sexo e idade, xuño 2022 (16-29 anos)

Contratos rexistrados en Galicia por sexo e idade, xullo 2022 (16-29 anos)

Contratos rexistrados en Galicia por sexo e idade, agosto 2022 (16-29 anos)

Contratos rexistrados en Galicia por sexo e idade, setembro 2022 (16-29 anos)

Contratos rexistrados en Galicia por sexo e idade, outubro 2022 (16-29 anos)

Encontrar traballo en Europa

Graduado: o teu emprego en Europa con EURES

Informe jóvenes y mercado de trabajo, marzo 2022

La situación de las mujeres en el mercado de trabajo 2021

Los efectos de la IA en la vida laboral de las mujeres

Orde 01 abril 2022, bases e convocatoria de subvencións para práctica profesional e a formación en competencias brandas das persoas mozas menores de 30 anos

EXTRACTO da Orde 01 abril 2022

Flash datos de teletrabajo, 4º trimestre 2021

Flash datos de teletrabajo, 1º trimestre 2022

La transición de los jóvenes hacia el trabajo decente: política social y empleo juvenil en España

Sé + digital, tu futuro empleo te espera

Flash. El teletrabajo en España. Antes, durante y después de la pandemia

Flash. Radiografía del trabajo a distancia. Preferencias y posibilidades de la sociedad española

Prestaciones de servicios con perspectiva de género: una guía rápida para proveedores de servicios financieros y de desarrollo empresarial

Servicio de apoyo gratuito a la tramitación de la constitución de tu empresa

Itinerario de Emprendimiento Juvenil

Radiografía del (des)empleo juvenil en España 2007-2022

Informe jóvenes y mercado de trabajo. Junio 2022

La Fundación Fad Juventud publica un informe sobre el devenir del empleo juvenil en los últimos 15 años


Programas e actuacións da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado


Parlamento Xove 2022

Lingua de Namorar 2022

Liga Xunta de Galicia de Break

Primavera Xove: lecer educativo saudable e seguro

Plan de formación de Xuventude e Voluntariado 2022

ORDE 12 maio 2022 se regula o uso de instalacións xuvenis durante Campaña de verán 2022 para colectivos xuvenís

Acción de Verán 2022

Iniciativa Xove 2022

Programación de verán nos Espazos Xoves da Xunta de Galicia

Decreto 124/2022 do 23 xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Política Social e Xuventude

ORDE 10 agosto 2022, establece as bases para a concesión de subvencións individuais para o programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa

ESTRACTO da Orde 10 agosto 2022, establece as bases para a concesión de subvencións individuais para o programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa 


Comunidade Autónoma de Galicia


Todos os Camiños a Santiago de Compostela

Libros e Guías do Camiño de Santiago

Material e equipamento para facer O Camiño

Consellos e recomendacións para as actividades estivais referidas a churrascada, sardiñas e festas

Para que non arda o teu fogar

Que non rebente a festa

Ondas de calor e seca

Para que os ventos e tormentas non te azouten

Sae a flote

Non poñas o monte en perigo

En caso de temporal

Non xogues coa súa seguridade

Partidos de risco

Bo peón

Na bicicleta

No coche

En moto


Estudos do Injuve (Instituto da Xuventude, Ministerio de Derechos Sociais e Axenda 2030)


Enquisa Poboación Activa (EPA) 1º trimestre 2022 (16-24 anos). Nota informativa

Enquisa Poboación Activa (EPA) 1º trimestre 2022 (16-24 anos). Principais resultados

Enquisa Poboación Activa (EPA) 1º trimestre 2022 (16-29 anos). Nota informativa

Enquisa Poboación Activa (EPA) 1º trimestre 2022 (16-29 anos). Principais resultados

Enquisa Poboación Activa (EPA) 2º trimestre 2022 (16-24 anos). Nota informativa

Enquisa Poboación Activa (EPA) 2º trimestre 2022 (16-24 anos). Principais resultados

Enquisa Poboación Activa (EPA) 2º trimestre 2022 (16-29 anos). Nota informativa

Enquisa Poboación Activa (EPA) 2º trimestre 2022 (16-29 anos). Principais resultados

Paro rexistrado no mes de xaneiro 2022 (16-24 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no mes de xaneiro 2022 (16-24 anos). Avance resultados

Paro rexistrado no mes de xaneiro 2022 (16-29 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no mes de xaneiro 2022 (16-29 anos)

Paro rexistrado no mes de febreiro 2022 (16-24 anos). Nota Informativa

Paro rexistrado no mes de febreiro 2022 (16-24 anos). Avance resultados

Paro rexistrado no mes de febreiro 2022 (16-29 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no mes de febreiro 2022 (16-29 anos)

Paro rexistrado no mes de marzo 2022 (16-24 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no mes de marzo 2022 (16-24 anos). Avance resultados

Paro rexistrado no mes de marzo 2022 (16-29 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no mes de marzo 2022 (16-29 anos)

Paro rexistrado no mes de abril 2022 (16-24 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no mes de abril 2022 (16-24 anos). Avance resultados

Paro rexistrado no mes de abril 2022 (16-29 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no mes de abril 2022 (16-29 anos)

Paro rexistrado no mes de maio 2022 (16-24 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no mes de maio 2022 (16-24 anos). Avance resultados

Paro rexistrado no mes de maio 2022 (16-29 anos. Nota informativa

Paro rexistrado no mes de maio 2022 (16-29 anos)

Paro rexistrado no mes de xuño 2022 (16-24 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no mes de xuño 2022 (16-24 anos). Avance resultados

Paro rexistrado no mes de xuño 2022 (16-29 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no mes de xuño 2022 (16-29 anos)

Paro rexistrado no mes de xullo 2022 (16-24 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no mes de xullo 2022 (16-24 anos). Avance resultados

Paro rexistrado no mes de xullo 2022 (16-29 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no mes de xu llo 2022 (16-29 anos)

Violencia de género en la juventud. Revista nº 125

Estrategia de Juventud 2030

Guías y documentación del Programa Erasmus+: juventud

La violencia de género en los jóvenes, una visión general de la violencia de género aplicada a los jóvenes en España


Seguridade Viaria


Tráfico y Seguridad Viaria. Suplemento Especial

Revista nº 261, marzo 2022 Tráfico y Seguridad Vial

Revista nº 262, junio 2022 Tráfico y Seguridad Vial

Suplemento a la revista nº 262 de Tráfico y Seguridad Vial

Los pasos a nivel

El exceso de horas al volante, principal infracción

Recordando la tragedia (vídeo)

Abstinencia (vídeo)

Chofer (vídeo)

Cocaina (vídeo)

Ebrio (vídeo)

LSD (vídeo)

Maltrato e alcohol (vídeo)

Oportunidad (vídeo)

Suspensión condena (vídeo)

Benzodiacepinas (vídeo)

Tu coche, posible objetivo de los piratas informáticos

La cerveza sin, opción viable para quien se ponga al volante

La nueva señalización de los puntos de recarga eléctrica en las vías

Radiografía de la movilidad en bici y patinete

Las caras de la Ley. La ley de tráfico debe plantearse como aliada de la convivencia vial

Glorietas: cómo circular de forma segura

Glorietas: cómo evitar los riesgos

Glorietas: cómo evitar las imprudencias más peligrosas

¿Sabemos como circular en una rotonda?

Cómo circular por una rotonda

Glorietas: circular bien y circular mal

La Ley de Tráfico se actualiza

Las principales novedades de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial

Así serán los patinetes eléctricos

Qué hacer ante una riada

Emergencia en carretera. Cómo actuar en caso de emergencia

¿Las multas de los conductores extranjeros en España pueden quedar sin cobrar?

La multa por no pagar la gasolina y otras sanciones de tráfico curiosas 

Hallazgos toxicológicos en victimas mortales de accidentes de tráfico

Cómo ahorrar conduciendo

Ciclista: así debes señalizar tus maniobras. Vídeo 

Salida segura, ciclistas seguros

Preparados para el calor 

Pero, ¿qué combustible pongo? 

La Unión Europea también regula los ADAS

Equipación del ciclista y la bicicleta. Vídeo

Así funcionan los radares de tramo. Vídeo 

El móvil, un problema para la seguridad 


 Outras


El impacto de la pandemia por COVID-19 y del confinamiento en las alteraciones alimentarias y el malestar emocional en adolescentes y jóvenes de España

Nuestra voz, nuestros derechos

No es amor. Un análisis sobre la violencia de género entre adolescentes

Monografía. Alcohol 2021. Consumo y consecuencias

Las asociaciones juveniles en la España democrática

Por una prestación para la crianza. Escenarios para una deducción fiscal reembolsable en España

Los jóvenes y el mercado de la vivienda en 2021

Explicando el activismo entre los miembros de las juventude de los partidos políticos

Impacto de la tecnología en la adolescencia. Relaciones, riesgos y oportunidades

Evolución de la cohesión social y consecuencias de la COVID-19 en España

Crecer saludablemente. Un análisis sobre la salud mental y el suicidio en la infancia y la adolescencia

Emancipación residencial y acceso de los jóvenes al alquiler en España. Un problema agravado y su diversidad terrirorial

Sociedad expulsada y derechos a ingresos

Educación Social: dignidad y derechos, en tiempo de pandemia

Jóvenes sin empleo, emergencia social

Jóvenes y familias. Políticas para apoyar trayectorias de inclusión

La brecha digital en la juventud vulnerable

La prevención ambiental en el consumo de drogas

Menores y adolescentes sin alcohol. Una perspectiva epidemiológica, económica y jurídica

Tiempo destinado a Internet por los adolescentes españoles. Diferencias según la práctica de deporte y el afecto recibido

Una mirada a la salud mental de los adolescentes. Claves para comprenderlos y acompañarlos

Entre la añoranza y la incomprensión. La adolescencia del Siglo XXI desde las percepciones del mundo adulto

Índice Sintético de desarrollo juvenil comparado (ISDJC) 2021. Los datos en perspectiva

Diagnóstico para la acción. Mapeo de centros de difícil desempeño y análisis de competencias digitales de las familias en situación de vulnerabilidad

Cómo ayudar a los niños a lidiar con un evento traumático

Mujeres e innovación 2022

Marco general de los medios en España 2022

Mujeres referentes del emprendimiento innovador en España

Tratamiento mediático de la violencia asociada a grupos juveniles

Hábitos y medios de consumo televisivo por streaming en adolescentes de bachillerato 

Música trap en España: Estéticas juveniles en tiempos de crisis

Violencia de género: herramientas para un modelo de intervención

Impacto COVID-19 en el consumo de sustancias y comportamientos con potencial adictivo

Conceptualización y reflexión sobre el gánero y la diversidad sexual

Menores extranjeros no acompañados y extutelados. Propuesta de intervención psicopedagógica

Rompiendo moldes: construir vidas sin violencias machistas. Comprender imaginarios sociales entre la población adolescente y joven

La empatía desde una perspectiva multidimensional en los agresores de violencia contra la pareja

Arte digital, una ventana "preciosa" para acceder las STEAM a las jóvenes

Construcción y validación de la Escala de Aburrimientos en adolescentes (EsAb)

La iniciativa Servicio Voluntariado Europeo (SVE) en el programa Erasmus+: el Aprendizaje Más Servicio (Aps)

Diseño y validación del Test Situacional Desarrollo de Competencias Socioemocionales de Jóvenes (DCSE-J)

Economía del miedo y punitivismo. Un estudio de los posicionamientos subjetivos de jóvenes estudiantes de clase alta y baja ante la narrativa social de la inseguridad

Una juventud que ha vivido ya dos crisis. Artículo de la Revista Colección de Estudios 50

Publicación de la Carta Europea de la Juventud y la Democracia

¿Hacia una segunda crisis en la juventud? Socialidades juveniles en tiempo de pandemia

Una década por la juventud

La juventud, la paz y la seguridad

Violencia digital de género: una realidad invisible

La violencia de género en adolescentes y jóvenes: claves para la prevención

Impacto de las pantallas en la vida de los adolescentes y sus familias en situación de vulnerabilidad social: realidad y virtualidad

La representación social del uso de Internet en la infancia y adolescencia: valoración crítica

Drogas, complicidad y pertenencia. Los mensajes de los jóvenes en redes sociales sobre el consumo de sustancias adictivas

Subjetivación y trayectorias de consumos problemáticos juveniles

Adicciones comportamentales 2021

Igualdad de trato y no discriminación: discurso de odio y delito de odio hacia la población migrante y refugiada

Una década por la juventud

Cómo se interpretan en la adolescencia las relaciones de pareja según la procedencia cultural

Motivos del discurso de odio en la adolescencia y su relación con las normas sociales

Igualdad de oportunidades para jóvenes migrantes. Entrevista a Vanesa Martín

Atrévete a compartir

Barómetro Juvenil. Salud y Bienestar

Los jóvenes están muy bombardeados con publicidad sobre casas de apuestas y juegos de azar

La publicidad televisiva sobre el juego online: narrativa y estrategias

Género y ciencia frente al coronavirus

Barómetro Juvenil 2021. Salud, Bienestar y una mirada sobre la discapacidad

¿Cómo conectamos? Mediación de las redes sociales en la experiencia de soledad de las personas jóvenes

"In Spain We Call It Soledad" o cómo la juventud ha manejado redes sociales y pandemia

El estrés generado por los estudios durante la pandemia en función del sexo, la edad, el hábitat y el nivel de estudios en jóvenes españoles. Un modelo predictivo 

¿Cómo es la adolescencia de los chicos y chicas adoptados en España? salud, bienestar, familia, vida académica y social

Vulnerabilidad a la pobreza y juventud: entre la desprotección y el adultocentrismo

La situación de la explotación sexual de la infancia y la adolescencia en España

El sexteo (SEXTING) en la adolescencia: frecuencia y asociación con la victimización de ciberacoso y violencia en le noviazgo

Adolescencia, violencia y redes sociales virtuales: un análisis psicosocial (PARA BAIXAR PDF, facer clic en crespo-ramos-tesis-17-18.pdf)

Recursos que ayudan a las adolescentes a recuperarse de un experiencia de violencia de género en el noviazgo

Juventud en riesgo social y bienestar psicológico: análisis documental contemporáneo 

Cómo hablar de losproblemas de salud mental

Guía rápida sobre la esquizofrenia

Señales de psicosis a observar en adolescentes

Marihuana y psicosis

Por qué debería hablar de sexo con sus hijos adolescentes

Desafio de salud mental de niños LGBTQ+

Fad Juventud pide que se proteja a los y las menores frente a los mensajes que banalizan el consumo de cannabis

Si tienes un cuerpo y es verano, tú ya tienes un cuerpo 10 para disfrutar de la época estival

Orgullo trans y jóvenes: testimonios y datos que demuestran todo lo que queda por hacer

Cómo apoyar a un amigo que tiene desafíos de salud mental

Adolescentes frente a los discursos de odio. Una investigación participativa para identificar escenarios, agentes y estrategias para afrontarlos

Pacto Intergeneracional Europeo. Marco español de consultas ciudadanas sobre el futuro de Europa

La Dependencia Emocional y su Relación con el Sexismo en Adolescentes

La despoblación en España: políticas públicas presupuestarias, financieras y fiscales para su reversión

La violencia económica en el ámbito de la pareja: otra forma de violencia que perpetúa la desigualdad de género en España

Los jóvenes españoles sienten que su salud mental empeora cada vez más. Vídeo

Guía completa sobre los adolescentes y el sueño

Jóvenes, género y violencia: hagamos nuestra la prevención. Guía de apoyo para la formación de profesionales

Las violencias sexuales en entornos digitales. Resumen de la Jornada Noctámbul@s>

Ciberviolencia en la red. Nuevas formas de retórica disciplinaria en contra del feminismo

La utilidad del feminismo. Empoderamiento y visibilización de la violencia urbana en las mujeres jóvenes 

Menores expuestos a situaciones de violencia de género: La prevención como factor clave 

Voces encontradas: Mujeres profesionales diversas ante menores y violencia de género 

La percepción de los universitarios sobre el acoso sexual en los espacios públicos

Relaciones de género en la sociedad posmoderna: percepciones y actitudes de estudiantes jóvenes sobre las relaciones de poder en la pareja

El ciberacoso sexual y/o sexista contra las adolescentes. Nuevas versiones online de la opresión patriarcal de las sexualidades y corporalidades femeninas

Violencias sexuales: una asignatura pendiente. Guía para afrontar las iolencias sexuales en las universidades

Análisis de la realidad del acoso sexual y sexistas a la universidad y propuestas de mejora: un estudio de caso

Protocolo para la atención a mujeres con discapacidad víctimas de violencia

¡S.O.S. Por las mujeres y niñas con discapacidad!. Guía para proporcionar una asistencia adecuada en situaciones de conflictos armados y emergencias humanitarias

Guía sobre Violencia de Género

Construcción del imaginario sexual en las personas jóvenes. La pornografía como escuela

Igualdad y prevención de la violencia de género en adolescentes y jóvenes. Guía para responsables de actividades juveniles de tiempo libre

Guía básica sobre gordofobia. Un paso más hacia una vida libre de violencia 

Guía básica sobre gordofobia. Un paso más hacia una vida libre de violencia. Versión en Lectura Fácil

Protocolo de intimidad y privacidad. El derecho a la sexualidad de las personas con parálisis cerebral

"Mójate por la conservación" campaña para poner en valor los espacios de la Red Natura 2000 marina y su disfrute responsable. Dos modalidades de participación: vídeo y fotografía

Señales de que una estudiante universitaria pudiera tener un trastorno alimentario

Estrategias mundiales del sector de la salud contra el VIH, las hepatitis víricas y las infecciones de transmisión sesxual para el período 2022-2023

La escalera de los prejuicios: cómo se crean y cómo se destruyen según los jóvenes 

En pocas palabras ¿Qué son las aoutolesiones?

Señales de que un niño podría estar pensando en suicidarse

Suicidio en adolescentes ¿Cuáles son los factores de riesgo?

Qué hacer si le preocupa el suicidio

¿Cómo se relacionan la autolesión y el suicidio?

Reducir el riesgo de suicidio con un plan de seguridad

Antidepresivos y suicidios entre adolescentes

Jóvenes en pleno desarrollo y crisis pandémica. Cómo mirar el futuro

La Fundación Mutua Madrileña y Fad Juventud lanzan #NoLeLesAlCoco, una campaña para fomentar el bienestar emocional en jóvenes 

La conexión como sociabilidad. Mediación de las redes sociales en las soledades juveniles

Memes y stickers como herramientas educativas para cuestionar críticamente los discursos de odio

Jóvenes en la Manosfera. Influencia de la misoginia digital en la percepción que tienen los hombres jóvenes de la violencia sexual

Jóvenes y Racismo- Estudio sobre percepciones y actitudes racistas y xenófobas entre la población joven de España


Consejo de la Juventud de España


 Plan de Formación 2022

Observatorio de Emancipación Juvenil, 1º semestres 2021

Observatorio de Emancipación Juvenil, 2º semestre 2021


Educación


Revista de Educación nº 395, enero-marzo 2022

Revista de Educación nº 396, abril-junio 2022

Revista de Educación nº 397, julio-septiembre 2022

Comunicar. Revista Científica de Comunicación y Educación, nº 70, 1º trimeste 2022

Comunicar Revista Científica de Comunicación y Educación, nº 71, 2º trimestre 2022

Comunicar Revista Científica de Comunicación y Educación, nº 72, 3º trimestre 2022

Comunicar Revista Científica de Comunicación y Educación, nº 73, 4º trimestre 2022

Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE 2021

Experiencias y percepciones juveniles sobre la adaptación digital de la escuela en pandemia

Rev. Educación Social nº 33, Julio-diciembre 2021, dignidad y derechos en tiempos de pandemia

Rev. Educación Social nº 34 enero-xuño 2022, la Educación Social acompañando a las infancias

Pensar los alfabetismos transmedia dentro del aula. Tensiones entre la lógica escolar y las prácticas juveniles

La emoción de miedo. Una mirada desde la sociolgía de la educación

Prevalencia de bullying en estudiantes de 12 a 16 años: conductas de acoso y conductas de acoso de género

¿Es suficiente cuidar y acompañar en Educación Social? La pedagogía del don como propuesta de inclusión

 Necesidades en la formación de los profesionales para una educación sexual de calidad: Habitar nuestras fronteras

La acción socioeducativa con adolescentes y jóvenes sin referentes familiares en el territorio. Análisis y propuestas desde la educación social

Exclusiones y discriminaciones hacia las identidades trans en educación afectivo-sexual

El espacio educativo: entre las expectativas, las tensiones y las diversidades en la construcción identitaria y de ciudadanía de los adolescentes y jóvenes

La mejora de las habilidades sociales y de las relaciones interpersonales de adolescentes en riesgo mediante un intercambio juvenil europeo

Intervención educativa familiar y terapia sistemática en la adición adolescente a internet: fundamentación teórica

Análisis de contenido y teorías subyacentes en los textos españoles de referencia sobre Didáctica General

La actividad física como medio para cultivar la inteligencia en el contexto escolar

El papel del profesor en el desarrollo de habilidades cognitivas complejas en personas jóvenes

Casa, Escuela y Ciudad: el cultivo del lenguaje en el mundo digital

La nueva legislación educativa: por qué no mejorará la educación pública en España

Revista Interuniversitaria. Pedagogía Social, nº 40, enero-junio 2022. Transición a la vida adulta de los jóvenes y las jóvenes en acogimiento residencial

El cultivo inteligente de las emociones morales en la adolescencia

Motivos del discurso de odio en la adolescencia y su relación con las normas sociales

Orde 18 abril 2022 se convocan os premios fin de carreira para o alumnado que rematou os estudos universitarios no ano 2021

Aproximación a la representación social de los Jóvenes NiNi. Análisis desde la comunidad educativa

Alfabetización digital con perspectiva de género: teoría y prácticas sobre el uso de Instagram como herramienta pedagógica en Educación Secundaria

Propuesta didáctica enmarcada en la educación con perspectiva de género en la enseñanza universitaria

El impacto de los roles de género en las actitudes sexistas de los adolescentes en el ámbito escolar

Factores motivacionales, cognitivos, emocionales y morales en acoso escolar y ciberacoso

¡Larga vida al pódcast! el uso del educasting como recurso pedagógico

Los desafios de las TIC para el cambio educativo

U-Ranking. Guía para conocer las universidades españolas

Instituto Nacional de las Cualificaciones, INCUAL

Acredita tu experiencia laboral. Reconocimiento y acreditación de competencias profesionales

Evaluaciones Educativas Internacionales, INEE

¿Por qué existe un desequilibrio en la proporción de hombres y mujeres en la docencia?

Factores que propician el uso de las TIC con fines educativos en las aulas

¿Cómo afecta el nivel educativo en la incorporación al mercado de trabajo según el origen de cada persona?

Hacia la equidad y la inclusión en la enseñanza superior en Europa

Descifrar el código: la educación de las niñas y las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM)

La juventud y el abandono académico: ¿culpables o víctimas del sistema?

Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global (EpDCG)

Impacto del contexto educativo en el comportamiento adolescente desajustado en las redes sociales

Ciberriesgos a los que están expuestos los adolescentes con la educación virtual

Ayudar a los jóvenes universitarios con depresión

Estudiantes universitarios y trastornos alimentarios

Cómo prepararse para la universidad tanto emocionalmente como academicamente

¿Qué relación tienen las finanzas y el feminismo?. A más educación financiera, más empoderamiento

Cuando considerar un programa de año sabático

#NonosRayes. Una guía práctica para hablar sobre discursos de odio en espacios educativos

Sistema estatal de indicadores de la educación. Últimos resultados 24-06-2022

Igualdad en cifras MEFP 2022. Aulas por la igualdad

Radiografía de la brecha de género en la formación STEAM

Igualdad y violencia contra las mujeres en la adolescencia en España. El papel de la escuela 

Integración en el mercado laboral de las mujeres con discapacidad atendiendo a su nivel de estudios 

La fundación Endesa y Fundación Fad Juventud se unen para impulsar las vocacioens STEM en las jóvenes

El 80% de los y las docentes españolas tendrán que formarse en competencia digital en dos años


Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)


Boletín do Observatorio de Vivenda de Galicia, 01-15 xaneiro 2022

Boletín do Observatorio de Vivenda de Galicia, 16-31 xaneiro 2022

Boletín do Observatorio de Vivenda de Galicia, 01-15 febreiro 2022

Boletín do Observatorio de Vivenda de Galicia, 16-28 febreiro 2022

Boletín do Observatorio de Vivenda de Galicia, 01-15 marzo 2022

Boletín do Observatorio de Vivenda de Galicia, 16-31 marzo 2022

Boletín do Observatorio de Vivenda de Galicia, 01-15 abril 2022

Boletín do Observatorio de Vivenda de Galicia, 16-30 abril 2022

Boletín do Observatorio de Vivenda de Galicia, 01-15 maio 2022

Boletín do Observatorio de Vivenda de Galicia, 16-31 maio 2022

Boletín do Observatorio de Vivenda de Galicia, 01-15 xuño 2022

Boletín do Observatorio de Vivenda de Galicia, 16-30 xuño 2022

Boletín do Observatorio de Vivenda de Galicia, 01-15 xullo 2022

Boletín do Observatorio de Vivenda de Galicia, 16-31 xullo 2022

Boletín do Observatorio de Vivenda de Galicia, 01-15 agosto 2022

Boletín do Observatorio de Vivenda de Galicia, 16-31 agosto 2022

Boletín do Observatorio de Vivenda de Galicia, 01-15 setembro 2022

Boletín do Observatorio de Vivenda de Galicia, 16-30 setembro 2022

Boletín do Observatorio de Vivenda de Galicia, 01-15 outubro 2022

Boletín do Observatorio de Vivenda de Galicia, 16-31 outubro 2022

Boletín do Observatorio de Vivenda de Galicia, 01-15 novembro 2022

Boletín do Observatorio de Vivenda de Galicia, 15-30 novembro 2022

RESOLUCIÓN pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións do Programa de bono alugueiro mocidade para o ano 2022

EXTRACTO da Resolución pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións do Programa de bono alugueiro mocidade para o ano 2022

RESOLUCIÓN 1 agosto 2022 que establece as bases para axudas para adquisicón de vivenda para o ano 2022

EXTRACTO da Resolución 1 agosto 2022 que establece as bases para axudas para adquisición de vivenda para o ano 2022

RESOLUCIÓN 29 novembro 2022 que establece as bases reguladoras do Programa de axudas ao alugueiro de vivenda para o ano 2023

EXTRACTO da Resolución 29 novembro 2022 que establece as bases do Progrma de axuda ao alugueiro de vivenda para o ano 2023


Observatorio das Ocupacións (Estatal)


 Los perfiles de la oferta de empleo 2021


 Observatorio Ocupacional do Instituto Galego das Cualificacións


Boletín do Instituto Galego das Cualificacións nº 20

Parados en Galicia por sexo e idade, xaneiro 2022

Parados en Galicia por sexo e idade, febreiro 2022

Parados en Galicia por sexo e idade, marzo 2022

Parados en Galicia por sexo e idade, abril 2022

Parados en Galicia por sexo e idade, maio 2022

Parados en Galicia por sexo e idade, xuño 2022

Parados en Galicia por sexo e idade, xullo 2022

Parados en Galicia por sexo e idade, agosto 2022

Paro rexistrado en Galicia por idade (menores de 30 anos) e territorio, xaneiro 2022

Paro rexistrado en Galicia por idade (menores de 30 anos) e terrirorio, febreiro 2022

Paro rexistrado en Galicia por idade (menores de 30 anos) e territorio, marzo 2022

Paro rexistrado en Galicia por idade (menores de 30 anos) e territorio, abril 2022

Paro rexistrado en Galicia por idade (menores de 30 anos) e territorio, maio 2022

Paro rexistrado en Galicia por idade (menores de 30 anos) e territorio, xuño 2022

Paro rexistrado en Galicia por idade (menores de 30 anos) e territorio, xullo 2022

Paro rexistrado en Galicia por idade (menores de 30 anos) e territorio, agosto 2022

Contratos rexistrados en Galicia por idade (menores de 30 anos) e territorio, xaneiro 2022

Contratos rexistrados en Galicia por idade (menores de 30 anos) e territorio, febreiro 2022

Contratos rexistrados en Galicia por idade (menores de 30 anos) e territorio, marzo 2022

Contratos rexistrados en Galicia por idade (menores de 30 anos) e territorio, abril 2022

Contratos rexistrados en Galicia por idade (menores de 30 anos) e territorio, maio 2022

Contratos rexistrados en Galicia por idade (menores de 30 anos) e territorio, xuño 2022

Contratos rexistrados en Galicia por idade (menores de 30 anos) e territorio, xullo 2022

Contratos rexistrados en Galicia por idade (menores de 30 anos) e territorio, agosto 2022


A Dirección Xeral de Formación e Colocación, ten entre os seus cometidos, por medio do Instituto Galego das Cualificacións, o estudo da evolución do mercado de traballo na CCAA de Galicia.


Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)


Como desactivar Cortina en Windows 10

Como obter máis espazo no disco duro en Windows 10

Cinco maneiras de buscar imaxes sen Google

SuperTabs, a extensión para Chome que che permitirá navegar de maneira máis sinxela

Como ocultar a túa última hora de conexión en Instragram

Novorésumé, a aplicación web para crear un CV chamativo

4 caixas Android para conectar ao televisor e desfrutar do Streaming

Vida máis aló de YouTube: catro plataformas alternativas para os teus vídeos

Como liberar espazo en WhatsApp

5 consellos para evitar que te enganen ao mercar por Internet

TuneFind, o sitio para atopar música das túas series favoritas

Como sacarlle o mellor partido a Netflix e HBO


Instituto Nacional de Ciberseguridade (INCIBE)


Boletín semanal de seguridad de INCIBE, 14 enero 2022

Boletín semanal de seguridad de INCIBE, 28 enero 2022

Boletín semanal de seguridad de INCIBE. 04 febrero 2022

Boletín semanal de seguridad de INCIBE, 18 febrero 2022

Boletín semanal de seguridad de INCIBE, 04 marzo 2022

Boletín semanal de seguridad de INCIBE, 11 marzo 2022

Boletín semanal de seguridad de INCIBE, 18 marzo 2022

Boletín semanal de seguridad de INCIBE, 25 marzo 2022

Boletín semanal de seguridad de INCIBE, 01 abril 2022

Boletín semanal de seguridad de INCIBE, 13 abril 2022

Boletín semanal de seguridad de INCIBE, 22 abril 2022

Boletín semanal de seguridad de INCIBE, 29 abril 2022

Boletín semanal de seguridad de INCIBE, 6 mayo 2022

Boletín semanal de seigurdad de INCIBE, 13 mayo 2022

Boletín semanal de seguridad de INCIBE, 27 mayo 2022

Boletín semanal de seguridad de INCIBE, 10 junio 2022

Boletín semanal de seguridad de INCIBE, 23 junio 2022

Tú ayuda en ciberseguridad. Infografía

De un equipo a otro, conexiones remotas y seguridad

Identidad digital ¿Quiénes somos en la red?

Borrar tú huella

Cómo identificar un correo electrónico malicioso

¿Quiénes son los ciberdelincuentes y qué buscan?

Análisis y diagnóstico del talento de ciberseguridad en España, marzo 2022

Qué es Discord

Al día en Clubhouse

Al día en apps de comunicación anónima: Ask.fm, Omegle, F3 y Connected2Me

Grooming

Redes wifi públicas y el ataque "Man in the middle"


Oficina de Seguridade do Internauta (OSI)


Tentan extorsionarche suplantando á Garda Civil

Mensaxes fraudulentas tentan anganar aos usuarios da tarxeta Carreforu PASS

Detectados SMS que suplantan á compañía de envíos MRW para roubar o teu diñeiro

Circulan SMS fraudulentos que suplantan a Correos solicitándoche diñeiro

'Testemuñas en liña' e obtención de probas. Explicámosche a súa utilidade

Se compras en liña, faino de manera segura

Se usas o navegador Moxila Firefox é importante que actualices

Se usas o navegador Google Chrome é importante que actualices

Uns consellos para evitar riscos ao usar aplicacións de citas

Coñece a nova directiva para reforzar a ciberseguridade dos dispositivos inalámbricos

Pasos para contrastar unha noticia

Como configurar e usar WhatsApp de forma segura

Estas recomendacións de ciberseguridade interésanche

Plataformas de videoconferencia e aspectos de seguridade qe che interesa coñecer

Pénsao 2 veces antes de publicar

A ruleta dos videochats con descoñecidos

Equipado e vulnerable. Os riscos dos dispositivos weareables

Fauna e flora do mundo dos virus

Xogos en liña

Verificación en dous pasos, que é e como me pode axudar?

Aumentan os envíos de SMS fraudulentos que suplantan a entidades bancarias

Como recuperar os teus arquivos eliminados accidentalmente en Windows e Android

Como recuperar os teus arquivos eliminados accidentalmente en Mac e iOs

Detectados correos que extorsionan aos usuarios con difundir supostos vídeos íntimos

Detectado intento de fraude en Instagram comunicando ser gañador dun iPhone13

Detectadas distintas modalidades de fraude a través de plataformas de investimento falsas

Mensaxes fraudulentas que suplantan a SEUR solicitándoche diñeiro

Suplantan á Policía Nacional para acusarche de posesión de contido pornográfico

Volven as chamadas fraudulentas do suposto soporte técnico de Microsoft

Suplantan ao Ministerio de Sanidade coa escusa de "unha dose extra da vacina contra o COVID-19

Phishing suplantando á Axencia Tributaria con risco de infección por malware

Iberdrola comunica aos seus clientes que foi vítima dun ciberataque

Ciberdelincuentes fanse pasar por familiares para pedir diñeiro por WhatsApp

Guía para aprender a identificar fraudes en liña

Suplantan á DXT coa escusa dunha multa non pagada

Coñece as fraudes que tentarán aproveitarse da campaña da renda 2021

Moitos usuarios están a recibir SMS con ofertas de emprego sospeitoso

A túa privacidade é importante, non a descoides

Métodos de pago e a súa seguridade

Consellos post-compras

Consellos para elixir un servizo de almacenamento na nube

Le antes de aceptar! O que non lemos das Condicións e Termos de uso

En ciruculación SMS fraudulentos que suplantan a Correos e outras empresas de paquetería 

O Banco Santander non está a avisar de que a túa conta necesita atención

O teu computador vai mal? Descobre se hai algún proceso malicioso

Protexe o acceso ás túas contas activando a autenticación en dous pasos

Deepfakes e a fraude solidaria

O Banco Sabadell non ten ningún aviso importante para ti, trátase dun phishing

Actualiza os teus dispositivos Apple, hai novas versión que corrixen erros!

Actualiza á última versión de Firefox e Thunderbirf para corrixir vulnerabilidades

As contas de usuario

A importancia das actualizacións de seguridade

Se es usuario da aplicación Zoom, actualizache á última versión

Detectadas novas vulnerabilidades no navegador Google Chrome

Detectados SMS que suplantan a Movistar para enganarche cun falso reembolso

Smartphones e tabletas

Protéxete ao usar Wifi públicas

Na internet coida a túa privacidade

Como actualizar el sistema de tus dispositivos

Como actualizar los navegadores de tus dispositivos

Como actualizar los programas y aplicaciones de tus dispositivos

Navegadores

En Wifi protexida non entran descoñecidos

Protexe a túa Wifi

Estar ao día cos virus informáticos

Que é WPS Pin e por que debes desactivalo

SMSFactory, nova campaña de malware en España

Ten coidado e que unha suposta notificación do Banco Santander non che pasa "factura"

Fai copia de seguridade e cifra os teus datos

Aprende a xestionar os teus contrasinais

SIM Swapping o el fraude de la SIM duplicada

Wallpapers - Fondos de pantalla de la OSI

¿Qué son los metadatos? Los datos sobre los datos

Pegatinas de la OSI para los dispositivos

SIM swapping: como evitar esta estafa

Axuda! Instalei unha app non fiable

Coñecías o termo "jailbreaking" ou "rooting"?

Conexión gratis á vista! Conecto o teu móbil?

Como desvincular o meu número de móbil da miña conta de Google

Como desvincular o meu número de móbil da miña conta de Apple

Permisos de apps e riscos para a túa privacidade

URL acurtadas, consideracións a ter en conta

Están a distribuirse SMS e correos que suplantan a DHL para infectar o teu dispositivo

Correos e SMS fraudulentos suplantan a Unicaja Banco para obter os datos dos seus clientes mediante engano

Identificados SMS fraudulentos que suplantan ao BBVA para descargar malware no dispositivo do usuario

Suplantadas por SMS empresas de paquetería como Correso e Correos Express

Banco Santander non está a enviar SMS avisando dun suposto cargo de Amazon

Circulan SMS notificando unha suposta suscripción a un servizo de xogos para facer cargos de 50€

Guía de ciberseguridad. La ciberseguridad al alcance de todos

Guía para configurar dispositivos móviles

Fichas prácticas de compra segura en internet

Talleres de ciberseguridad

Principales controles de privacidad que incorpora el asistente de Google. Vídeo

Realiza búsquedas seguras y revisa las configuraciones de privacidad y seguridad de Chrome. Vídeo

Android: cómo te protege el sistema operativo de tus dispositos. Vídeo

Los ciberdelincuentes, ¿quiénes son?

Coca-Cola non está a facer agasallos polo 130 aniversario

Escanea códigos QR de maneira fiable e segura

Creando un espacio de trabajo seguro

Retomando Buenas Prácticas ciberseguras. Revisa y pon en práctica las siguientes medidas de seguridad básicas

Protege tu red en 5 sencillos pasos. Vídeo

Identidad digital¿Quienes somos en la red?. Vídeo

Borra tu huella. Vídeo

Presta atención a los códigos QR que lees o acabarás hackeado. Vídeo

Juice-jacking: cargar tus dispositivos en un lugar público puede no ser buena idea. Video

Iot, o universo conectado

Roubo nunha smart-home

O factor de autentificación dobre e múltiple

Sabías que o 90% dos contrasinais son vulnerables?

¿Cuánto tardarían en averiguar mis contraseñas?

Unha contrasinal fácil, pero cantas contas comprometidas?

La figura del ciberdelincuente

Nuestro hogar 2.0. Vídeo

Estamos hiperconectados

Protección y seguridad al navegar por internet. Conexiones seguras

Como funciona un robot de limpeza?

Boletín de seguridad de Android: agosto 2022

Ataques a las contraseñas. Infografía

Crear tu contraseña segura. Infografía

Cando a nube transfórmase en tormenta e perigan os nosos arquivos

Qué significan as mensaxes e notificacións que aparecen ao navegar por Internet?

Típicos erros que cometemos ao usar os nosos contrasinais, e como corrixilos

El Camino seguro

¿Hacemos un buen uso de las redes sociales?. Vídeo

Twitchi streaming, videojuegos y ¿fraudes?. Vídeo

Actualiza a aplicación Zoom á súa última versión!

Detectada campaña de anuncios maliciosos que redirixen aos usuarios a páxinas que suplantan a "Correos de Pago"

Nova actualización dispoñible para dispositivos Apple e navegador Safari

Sabías que as fake news preocupan ao 86% de internautas españois?

Non perdas nada! Protexe a información do teu dispositivo

Un dobre na Rede

Stickers cos que axudar a concienciar sobre seguridade

¿Para qué usamos los dispositivos móviles y que información almacenan? 

Herramientas gratuitas

De un equipo a otro, conexiones remotas y seguridad. Vídeo 

Compra on line con cabeza. Vídeo 

Sabías que case o 70% dos consumidores prefiren realizar as súas compras en liña?

Por que piden tantos permisos as apps

O agasallo equivocado e a reclamación

Conexión gratis á vista?. Conecto o meu móbil? 


Tecnoloxías da Información e Comunicación (TICs), Ciberseguridade, Novas tecnoloxías


Brecha digital de género

Women in Digital: una perspectiva europea

Beneficios y riesgos del uso de Internet y las redes sociales

Lecturas recomendadas. Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, 14 enero 2022

Lecturas recomendadas. Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, 28 enero 2022

Lecturas recomendadas. Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, 4 febrero 2022

Lecturas recomendadas. Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, 11 febrero 2022

Lecturas recomendadas. Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, 18 febrero 2022

Lecturas recomendadas. Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, 25 febrero 2022

Lecturas recomendadas. Observatorio Nacional de Tecnoligía y Sociedad, 4 marzo 2022

Lecturas recomendadas. Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, 11 marzo 2022

Lecturas recomendadas. Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, 18 marzo 2022

Lecturas recomendadas. Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, 25 marzo 2022

Lecturas recomendadas. Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, 01 abril 2022

Lecturas recomendadas. Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, mayo 2022

Lecturas recomendadas. Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, junio 2022

El uso de la tecnología por los menores

El emprendimiento digital femenino en España

Ciberseguridad y confianza del ciudadano en la Red

Las redes sociales en línea no son aditivas

La ocupación del tiempo libre de jóvenes en el uso de videojuegos y redes

Materiales didácticos para la prevención del ciberacoso y del uso problemático de Internet

Uso "envolvente" del móvil en jóvenes: propuestas de un modelo de análisis

Influencia de las nuevas tecnologías en los problemas de juego y en las compras impulsivas en los jóvenes

Ordenadores y hogares españoles ¿Sigue siendo un recurso fundamental para la sociedad digital?

Navegantes en la Red

Los efectos de la IA en la vida laboral de las mujeres

Consumir, crear, jugar. Panorámica del ocio digital de la juventud

Consumir, crear, jugar (video)

¿Cómo es el ocio digital de la juventud? De gamers a streamers pasando por viewers (vídeo)

Uso de la tecnología en los hogares españoles

El uso de las tecnologías por los menores en España

Compras online en España

Los factores estructurales e intervinientes de la socialización digital juvenil. Una aproximación mediante el método Delphi

Quién y cómo comparte noticias en Facebook: observación de usuarios y análisis de mensajes en jóvenes y jóvenes adultos en España 

Las redes sociales y el ciberlenguaje, la comunicación a través de instagram: un estudio centrado en más de cien sujetos

Ver no siempre es creer: el uso juvenil de Instagram como canal de información y noticias falsas sobre COVID-19 

¿Cómo conectamos? Mediación de las redes sociales en la experiencia de soledad de las personas jóvenes

La industria del videojuego en España en 2021

Las mujeres juegan, consumen, participan. Las numerosas formas en que las mujeres contribuyeron a la industria de lo videojuegos en 2020

La segunda brecha digital y las mujeres

De las soluciones digitales a los procesos de inclusión social

Los nuevos espacios de la comunicación

Libro Blanco del desarrollo Español de videojuegos

Informe sobre la diversidad en los juegos: un análisis de la diversidad en lo personajes de los videojuegos

¿Está mejorando la representación femenina en videojuegos? Los datos sugieren "Si, pero no lo suficiente"

Mujeres y videojuegos: prácticas propias en "territorio ajeno" 

La construcción mediática de los ídolos juveniles de Twitch: los creadores de contenido y su presencia creciente en los medios españoles

Whatsapp y la desinformación que pasa desapercibida

Diferencias de edad y género en el uso y consumo de medioa sociales entre los adolescentes

Aprendamos a combatir las noticias falsas en internet

Mantente seguro y segura ligando online

Jóvenes y videojuegos. Percepciones sobre su tratamiento informativo en los medios de comuncación

Gestión del tiempo y uso de las TIC en estudiantes universitarios

Robotización y automatización. Oportunidades para la sociedad española

Adolescentes en la era de las Redes Sociales

Las dos brechas digitales y el aprendizaje de los jóvenes: la dotación y el uso

Cómo se protege la ciudadanía ante los ciberriesgos, abril 2022

Redes Sociales. Conéctate de manera segura y responsable

Ordenadores y hogares españoles. ¿Sigue siendo un recurso fundamental para la sociedad digital?

Las cajas de botín, su impacto (en jóvenes) y su regulación 

BBVA y Fad Juventud dan claves a las familias sobre cómo gestionar la relación de sus hijos con  las TIC