Relaciónate. Referentes estratéxicos.

Internacional

 - Respostas do Sector da Educación fronte ao bullying homofóbico 

 

Europeo

- Visionary. Proxecto europeo de cooperación centrado na prevención do bullying e a violencia nas escolas, dirixido a profesores, alumnos, pais e nais, expertos e calquera persoa interesada nesta problemática 


Estatal
- Plan Director para  a Convivencia e a Mellora da Seguridade nos centros Educativos e o seu entorno. Ministerio do Interior  


Autonómico

 - Discriminación, marxinación e exclusión social en Galicia. Novembro de 1998. 24 de Xullo do 2008. Valedor do Pobo 

- Caderno: “Corpos distintos, iguais dereitos”2009  

- Coeducación Afectivo-Emocional e sexual