Quérete. Normativa.

 

Europea:

- Manual de lexislación europea contra a discriminación da Axencia dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea. 2010. 

- Manual para promover e protexer o disfrute de todos os dereitos humanos por parte das persoas lesbianas, gais, bisexuais e transxénero (LGBT). Consello de Europa. 2010


Estatal:

- Lei Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de saúde sexual e reproductiva e da interrupción voluntaria do embarazo. 

- Enlace ministerio: http://www.msssi.gob.es/novedades/saludSexualIVE/home.htm

  • Información sobre IVE, artículo 14 LO 2/2010, de 3 de marzo
  • Información sobre IVE, artículo 15.b) LO 2/2010, de 3 de marzo
  • Real Decreto 825/2010, de 25 de xuño, de desarrollo parcial da mesma
  • Real Decreto 831/2010, de 25 de xuño, de garantía da asistencia da prestación á interrupción do embarazo.