Carné Xove

Que é o carné xove?


Unha tarxeta persoal e intransferible á disposición da mocidade galega, que a acredita como tal, e coa que obtén descontos e vantaxes das entidades colaboradoras en Galicia, no resto das comunidades autónomas españolas e nos 40  países europeos adheridos ao programa do Carné Xove, agás excepcións propias de cada comunidade ou país.

Os mozos e mozas que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33 %, terán dereito á expedición gratuíta deste carné. Así como as persoas víctimas de violencia de xénero e os os seus fillos/as.

Documentación para facer o carné xove: Tes que cubrir a solicitude e o impreso de pagamento de taxas

Impreso de solicitude 

Modelo de autoliquidación de taxas

instruccionespago1

Solicitude de devolución de cota do Carné Xove

Puntos emisores do Carné Xove

Quen, como e onde utilizalo?

Establecementos adheridos

Como identificar os establecementos adheridos?

Queres ser un establecemento adherido? Coñeces algún establecemento que queira participar?

 

TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DO CARNÉ XOVE (BS319A):  SOLICITUDE 

 

 Información en galego

 

Sorteos. 

Promocións.

Os establecementos adheridos ao programa do carné xove disporán deste espazao para dar a coñecer aquelas promocións destinadas á mocidade posuidora do carné xove e polo tanto, a un tramo de idade que vai dende os 12 aos 30 anos de idade.