Carné Xove

Que é o carné xove?


Unha tarxeta persoal e intransferible á disposición da mocidade galega, que a acredita como tal, e coa que obtén descontos e vantaxes das entidades colaboradoras en Galicia, no resto das comunidades autónomas españolas e nos 40  países europeos adheridos ao programa do Carné Xove, agás excepcións propias de cada comunidade ou país.

Os mozos e mozas que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33 %, terán dereito á expedición gratuíta deste carné. Así como as persoas víctimas de violencia de xénero e os os seus fillos/as.

Documentación para facer o carné xove: Tes que cubrir a solicitude e o impreso de pagamento de taxas

Impreso de solicitude (galego) (castelán)

Modelo de autoliquidación de taxas

instruccionespago1

Puntos emisores do Carné Xove

Quen, como e onde utilizalo?

Establecementos adheridos

Como identificar os establecementos adheridos?

Queres ser un establecemento adherido? Coñeces algún establecemento que queira participar?

 

boton maisinformacion

 

 

Convocatoria dirixida a entidades especializadas en actividades de multiaventura, para sumarse ao programa Carné Xove.


As entidades interesadas en ofertar as súas actividades a través do programa do carné xove, poden informarse aquí.

 

boton_maisinformacion
 

 


Información en galego

 

Sorteos.


 

Sorteos xa rematados

 

Promocións

Os establecementos adheridos ao programa do carné xove disporán deste espazao para dar a coñecer aquelas promocións destinadas á mocidade posuidora do carné xove e polo tanto, a un tramo de idade que vai dende os 12 aos 30 anos de idade.


Sorteo de entradas para o festival "O Son do Camiño"