Carné Xove

Novidades do carné xove


O carné xove incorpora as seguintes novidades:

  1. Nova imaxe, máis actual, moderna, e adaptada aos requisitos da EYCA.
    IMAXE FRONTAL CON FONDOIMAXE ATRAS CON FONDO
  2. Vixencia indefinida: en lugar de caducar cada dous anos, o carné será válido ata o máximo de idade permitida (30 anos). Por tanto, suprímense as taxas para a súa renovación.
  3. Envío do carné de xeito gratuíto ao domicilio de todos os mozos e mozas galegos de entre 12 e 30 anos, arredor de 400.000 persoas. Este proceso realizarase nos primeiros meses de 2021 e, unha vez os usuarios o reciban nas súas casas, tan só terán que activalo nun dos centros habilitados para tal fin, dos cales se dará cumprida información, para desfrutar das súas vantaxes.
  4. Aplicación móbil que permitirá xeolocalizar os establecementos adheridos ao carné xove.

Información complementaria:

- No caso de usuarios actuais, o novo deseño do carné xove tamén se enviará aos domicilios dos ditos usuarios, coa vixencia indefinida xa incorporada. Isto é, non é preciso tramitar un novo.

- No caso de persoas mozas que queiran solicitar o carné antes de que lle chegue aos domicilios: poderán realizalo seguindo o procedemento común a través de sede electrónica. O carné xove que recibirán estas persoas xa incorporará tamén o novo deseño, así como a vixencia indefinida ata cumprir o máximo de idade permitida.

Máis información: https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/53973/xunta-enviara-carne-xove-manera-gratuita-los-alrededor-400-000-jovenes-gallegos

 

Quen, como e onde utilizalo?

Establecementos adheridos

Como identificar os establecementos adheridos?

Queres ser un establecemento adherido? Coñeces algún establecemento que queira participar?

 

Sorteos. 

Promocións.

Os establecementos adheridos ao programa do carné xove disporán deste espazao para dar a coñecer aquelas promocións destinadas á mocidade posuidora do carné xove e polo tanto, a un tramo de idade que vai dende os 12 aos 30 anos de idade.