Carné de Alberguista

carne_alberguistaO carné de alberguista está recoñecido internacionalmente e é válido para utilizar en todos os albergues nacionais e estranxeiros. Calquera persoa pode optar a facerse un: os menores de 30 dentro da categoría xove, e os maiores na categoría de adulto. Para a expedición destes carnés só é necesario a presentación do DNI ou pasaporte e o abono do seu importe. Os carnés expéndense en Puntos de Información Xuvenil e en albergues.

Máis información e tarifas na páxina de Rede Xuvenil de Albergues
ou na Rede Internacional de Albergues

www.reaj.com/es

www.hihostels.com

Regulamento


Os Albergues Xuvenís están abertos a todos os que posúan un cartón ou carné de membro, emitido por calquera Asociación de Albergues integrada en IYHF.

Xeralmente non hai límite de idade, aínda que se establece total prioridade para os mozos de menos de 26 anos. As familias e os grupos deben ser titulares dun carné especial de membro establecido para eles. O carné de membro debe ser presentada no momento da inscrición.

En xeral os albergues pechan cara ás 23,00h. e é necesario respectar o descanso nocturno até as 7,00h. Espérase dos alberguistas que respecten as normas dos albergues e colaboren no mantemento dunha convivencia agradable nos mesmos. Unha axuda espontánea e unha actitude de respecto mutuo, son ideas básicas a ter en conta polos alberguistas. As orientacións e consellos dos Directores de Albergues deben ser respectados e aceptar a colaboración con eles. No regulamento de cada Albergue establécense pautas máis concretas sobre o seu funcionamento.

 

Tipo de Carné Para   Tes que presentar 
  Prezo
Xoven < 26 Mozos de 14 a 25 anos DNI ou Pasaporte 5 €
Xoven > 26 Mozos de 26 a 29 anos DNI ou Pasaporte 5 €
Adulto Maiores de 30 años DNI ou Pasaporte 10 €
Grupo Número mínimo 10 personas -------- 16 €
Familiar Familias e fillos/as menores de 14 anos --------  18 € 

 

DOG Núm. 67, Venres, 8 de abril de 2016
Modificación no DOG do 4 de xaneiro de 2018