Albergues e residencias

Residencias


A Consellería de Política Social da Xunta de Galicia, por medio da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, dispón de instalacións que durante o curso académico funcionan como residencias xuvenís. Como é habitual as ditas instalacións póñense a disposición dos mozos/as estudantes, reservando un 9% das prazas para a mocidade traballadora e  resérvase tamén un 9% para o caso de mozas que sufran violencia de xénero ou para mozos e mozas cuxas proxenitoras a sufrisen.
As instalacións a disposición dos mozos e mozas residentes durante o curso académico ofrecen aloxamento e mantenza, nelas desenvólvese unha serie de actividades e convivencias educativas a través das que se intenta fomentar valores sociais, culturais e deportivos.

LUGO       OURENSEVIGO

 


Convocatoria para o curso académico 2017/18: 220 prazas.
Orde do 31 de maio de 2017,  DOG. Núm 11 do martes 13 de xuño de 2017

 

Cidade

Residencia

Estudantes

Traballadores/as

Violencia xénero

Lugo

Centro Residencial Xuvenil “LUG”

60

7

7

Ourense

Florentino L. Cuevillas

45

5

5

Vigo

Altamar

75

8

8

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Prazo para presentar solicitudes: aberto ata o 13 de xullo de 2017
Procedemento BS303B para estudantes e BS303D para traballadores/as.
As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.
Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 https://sede.xunta.gal/chave365  

Lugo: http://reaj.com/albergues/residencia-juvenil-lug-ii
Ourense: http://reaj.com/albergues/residencia-juvenil-florentino-lopez-cuevillas
Vigo: http://reaj.com/albergues/residencia-juvenil-altamar

 

RESOLUCIÓNS:

Residencia Altamar (Vigo):

Relación provisional admitidos residencia Altamar

Relación definitiva de admitidos na residencia Altamar

Residencia LUG (Lugo):

Relación provisional admitidos residencia LUG

Relación definitiva de admitidos na residencia LUG

Residencia Florentino López Cuevillas (Ourense):

Relación provisional admitidos residencia Florentino L. Cuevillas

Relación definitiva admitidos residencia Florentino L. Cuevillas

Persoas colaboradoras bolseiras nas residencias de Xuventude


A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado convoca prazas para persoas colaboradoras-bolseiras nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de Política Social para o curso académico 2017/2018.

Prazas:
Lugo. Centro Residencial Xuvenil LUG: 4 prazas.
Ourense. Florentino L. Cuevillas: 5 prazas.
Vigo. Altamar: 6 prazas.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 14 de agosto de 2017.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento BS303C

Máis información no DOG do 12 de xullo de 2017.

Residencia xuvenil Florentino López Cuevillas (Ourense)

Relación provisional persoas admitidas Residencia Florentino López Cuevillas

Resolución definitiva de persoas colaboradoras bolseiras e lista de agarda

 

Complexo Residencial  LUG

Relación provisional bolseiros LUG
Relación definitiva bolseiros LUG

Residencia xuvenil Altamar

Relación provisional bolseiros Altamar

Relación definitiva bolseiros Altamar

 

 

Albergues


A Rede de Albergues Xuvenís de Galicia está constituída por todos os albergues xuvenís situados dentro do territorio da comunidade autónoma, ben de titularidade da Xunta de Galicia ou de calquera outra administración pública, ou ben de titularidade de persoas físicas ou xurídicas privadas sempre que, neste último caso, estean inscritos no rexistro dependente da dirección xeral.

 

Procedemento para adherirse á Rede de Albergues Xuvenís de Galicia.

 

Ademais, calquera albergue pertencente á rede pode adherirse á REAJ (Rede Española de Albergues Xuvenís). A REAJ forma parte de Hostelling International, que ofrece aloxamento de calidade a prezos asequibles en calquera lugar do mundo

 

Páxina web da REAJ 

Páxina web de Hostelling International 

 

Esta modalidade, moito máis barata e accesible que o turismo de hotel, adáptase ás túas necesidades. Non só pon á túa disposición un aloxamento digno a un prezo á altura dos teus ingresos, senón que ademais as súas características fan que vivas unha experiencia única e compartida, na que atoparás tanto unha ampla oferta de actividades como unhas paraxes cheas de encanto e historia.

 

Para iso necesitarás ter ganas de divertirte, unha vontade, provista de bo calzado e mochila, que te leve a desfrutar de cada quilómetro da viaxe e, no caso dos albergues REAJ, tamén precisarás un carné: o carné de alberguista.

 

Obtendo este carné, que está recoñecido internacionalmente, poderás beneficiarte de todos os descontos, nacionais e internacionais aplicados, participar en concursos e formar parte dunha extensa rede. Lembra que podes escoller entre os máis de 260 albergues existentes en España e máis de 4.000 no resto do mundo. É dicir, os albergues están preto de ti, pero tamén preto de todo o mundo. Aprovéitao!

 

 

Albergues REAJ

 

Gandarío

 http://reaj.com/albergues/albergue-juvenil-gandario-complexo-xuvenil-as-marinas/

 

Lug II

  http://reaj.com/albergues/residencia-juvenil-lug-ii/

 https://www.hihostels.com/es/hostels/lugo-lug-ii

 http://www.lugdous.com/

 

As Corcerizas

 http://reaj.com/albergues/albergue-rural-as-corcerizas/

 https://www.hihostels.com/es/hostels/vilar-de-varrio-as-corcerizas

 http://ascorcerizas.com/central/141118wp/

 

Equal

 http://reaj.com/albergues/equal-sociedad-cooperativa-galega/

 http://www.centroequal.com/

 

ArtSurfCamp

 

http://reaj.com/albergues/artsurfcamp-albergue-juvenil-carballo/

 http://www.artsurfcamp.com/

 

Altamar

 

http://reaj.com/albergues/residencia-juvenil-altamar/

 https://www.hihostels.com/es/hostels/vigo-city

 

Florentino López Cuevillas

 http://reaj.com/albergues/residencia-juvenil-florentino-lopez-cuevillas/

 

 

Outros Albergues

 

 

Albergue Xuvenil O Corgo

http://www.concellomuinos.com/albergue-o-corgo

 

Albergue Xuvenil da Fundación Ramón González Ferreiro

http://fundacionrgf.org/albergue/

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150504/AnuncioCA05-240415-0001_gl.pdf