Oferta campos de voluntariado noutras CCAA, 2023

ACLARACIÓN MOI IMPORTANTE: No caso de contradicción entre a información que a continuación amosamos resumida coa información das respectivas fichas informativas, prevalecerá a informacion que contenen as fichas informativas de cada campo de voluntariado.

boton Solicita

A RIOXA:

www.irj.es (Cota 110 €)

CÓDIGO CAMPO LUGAR PROVINCIA DATAS IDADE MODALIDADE ÁMBITO PRAZAS FICHA
401001 Alfaro I Alfaro A Rioxa 15/07/2023
29/07/2023
18-22 Medioambiental Estatal 2 Descargar
401002 Alfaro II Alfaro A Rioxa 31/07/2023
14/08/2023
18-22 Social Estatal 2 Descargar
401003 Lumbreras Lumbreras A Rioxa 13/07/2023
27/07/2023
18-22 Medioambiental Estatal 2 Descargar
401004 Herce Herce A Rioxa 01/08/2023
15/08/2023
18-22 Social Estatal 2 Descargar
401005 Igea Igea A Rioxa 17/07/2023
31/07/2023
18-26 Arqueoloxía Estatal 2 Descargar
401006 Contrebia Leucade Inestrillas A Rioxa 02/08/2023
16/08/2023
18-26 Arqueoloxía Internacional 2 Descargar

Nota: Só se devolve a cota no caso de suspensión de actividades.

 

ARAGÓN:

www.aragon.es (Cota 110 €)

CÓDIGO CAMPO LUGAR PROVINCIA DATAS IDADE MODALIDADE ÁMBITO PRAZAS FICHA
401007 Construyendo un Griebal sostenible (**)  Griébal Huesca 24/07/2023
07/08/2023
18-30 Medioambiental Estatal 2 Descargar

401008

El tren de los peregruinos (**)  Canfranc Huesca 30/07/2023
13/08/2023
18-30 Patrimonial Internacional 2 Descargar

Nota: Só se devolve a cota no caso de suspensión da actividade ou en caso de forza maior debidamente xustificada e documentada

(**) Precísase aportar o Certifficado de Delitos de Natureza Sexual.

CANARIAS:

www.juventudcanaria.com (Cota 110 €)

CÓDIGO CAMPO LUGAR ILLA DATAS IDADE MODALIDADE ÁMBITO PRAZAS FICHAS
401009 Iguales La Victoria de Acentejo (**) Tenerife 21/07/2023
04/08/2023
18-25 Socioeducativo Estatal 2 Descargar

Nota: Devolvese a cota en caso de suspensión ou a modificación das condicións esenciais do campo de voluntariado. O campo "Salinas de Tenefé" ten impreso de pagamento propio.

(**) Precísase aportar o Certifficado de Delitos de Natureza Sexual.

CANTABRIA:

www.jovenmania.com (Cota 110 €)

CÓDIGO CAMPO LUGAR PROVINCIA DATAS IDADE MODALIDADE ÁMBITO PRAZAS FICHA
401010 Animacion Juvenil en Colindres (**) Colindres Cantabria 16/07/2023 30/07/2023 18-30 Sociocultural Estatal 1 Descargar
401011 Conservación de patrimonio industrial Punte Viesgo Cantabria 16/08/2023 30/08/2023 18-30 Patrimonial Internacional 2 Descargar
401012 Conservación de Menhires en Rozas Rozas Cantabria 01/08/2023
15/08/2023
 18-30 Patrimonial Internacional 1 Descargar

Nota: Esta comunidade ten un impreso de pagamento propio, que se facilitará no momento da inscrición. Só se devolve a cota no caso de suspensión da actividade.

(**) Precísase aportar o Certifficado de Delitos de Natureza Sexual.

CASTELA E LEÓN:

www.juventud.jcyl.es (Cota 110 €)

CÓDIGO CAMPO LUGAR PROVINCIA DATAS IDADE MODALIDADE ÁMBITO PRAZAS FICHA
401013 Excavando la ciudad. En busca de Intercatia Paredes de Nava Palencia 30/07/2023
13/08/2023
18-30 Arqueoloxía Estatal 2 Descargar
401014 Sendas 2023 Bejar Salamanca 01/08/2023
15/08/2023
18-30 Medioambiental Estatal 2 Descargar

Nota: Ao efectuar o ingreso na entidade bancaria como ordenante debe aparecer, xunto co nome e apelidos, a denominación do campo de voluntariado.

Devolución de cota:

 • En caso de suspensión do campo de voluntariado.
 • Atopar emprego, debidamente acreditado e sempre que a data coincida coa actividade.
 • Imposibilidade de participar por enfermedade ou accidente, debidamente acreditado mediante xustificante médico.
 • Por enfermedade grave ou hospitalización ou por falecmento dun familiar de primeiro grao, debidamente acreditado.

CASTELA A MANCHA:

www.portaljovenclm.com (Cota 120€)

CÓDIGO CAMPO
LUGAR PROVINCIA
DATAS
IDADE
MODALIDADE
ÁMBITO PRAZAS
FICHA
401015 Rutas Culturales en Toledo Toledo Toledo 30/07/2023
13/08/2023
18-30 Cultural Estatal 1 Descargar
401016 Toledo reverdece Toledo Toledo 30/07/2023
13/08/2023
18-30 Medioambiental Estatal 1 Descargar
401017 Yacimiento arqueológico "El Solado" Rielves Toledo 06/08/2023
20/08/2023
18-30 Arqueoloxía Estatal 1 Descargar
401018 Proyecto artístico Toledo Toledo 06/08/2023
20/08/2023
18-30 Socioeducativo Estatal 1 Descargar
401019 Presa de Moracantá Villaminaya Toledo 13/08/2023
27/08/2023
18-30 Patrimonial Estatal 1 Descargar

Nota: Só se devolve a cota no caso de suspensión do campo de voluntariado.

CATALUÑA:

www.acjoventut.cat (Cota 120 €)

CÓDIGO CAMPO LUGAR PROVINCIA DATAS IDADE MODALIDADE ÁMBITO PRAZAS FICHA
401020 Trencant Barreres (**)
Barcelona Barcelona 31/07/2023
14/08/2023
18-25 Social Estatal 1 Descargar
401021 Construyendo caminos Tivenys Tarragona 25/06/2023
09/07/2023
18-25 Medioambiental Estatal 1 Descargar

Nota: Só se devolve a cota en caso de suspensión da actividade. Ao efectuar o pagamento, debe aparecer, xunto co nome e apelidos do voluntario, o código e a denominación do campo de voluntariado.

(**) Precísase aportar o Certifficado de Delitos de Natureza Sexual.

CEUTA:

www.ceuta.es/juventud (Cota 72 €)

CÓDIGO CAMPO LUGAR PROVINCIA DATAS IDADE MODALIDADE ÁMBITO PRAZAS FICHA
401022 Conoce Ceuta Ceuta Ceuta 07/08/2023
19/08/2023
18-30 Sociocultural Estatal 2 Descargar

Nota: Só se devolve a cota no caso de suspensión da actividade.
A cota do campo inclúe o billete de barco Algeciras-Ceuta-Algeciras.
Ao efectuar o pagamento, debe aparecer, xunto co nome e apelidos do voluntario, a data e a denominación do campo de voluntariado.
 

COMUNIDADE VALENCIANA:

www.ivaj.es (Cota 110 €)

CÓDIGO CAMPO LUGAR PROVINCIA DATAS IDADE MODALIDADE ÁMBITO PRAZAS FICHA
401023 Anímate (**) Biar Alicante 14/07/2023
28/07/2023
18-30 Social Estatal 2 Descargar
401024 Diviértete II (**) Teulada-Moraira Alicante 29/07/2023
12/08/2023
18-30 Social Estatal 2 Descargar
401025 Pequeñas ilusiones (**) Piles Valencia 31/07/2023
14/08/2023
18-30 Social Estatal 2 Descargar
401026 Port de Catarroja Catarroja Valencia 15/07/2023
29/07/2023
18-30 Medioambiental Estatal 2 Descargar
401027 El Prado II Viver Castellón 31/07/2023
14/08/2023
18-30 Arqueoloxía Internacional 2 Descargar
401028 Diviertete I (**) Alcosebre Castellón 13/07/2023
27/07/2023
18-30 Social Estatal 2 Descargar

Nota: Só se devolve o 100% da cota no caso de suspensión da actividade. Procederá a devolución do 80% da cota nun dos seguintes supostos:

 • Enfermidade do/da voluntario/a que lle impida a asistencia á actividade. Neste caso, deberase achegar un certificado médico oficial, cuberto e asinado, ou un informe hospitalario.
 • Enfermidade ou morte dun/dunha familiar ata segundo grao de consanguinidade ou afinidade. Neste caso, deberase achegar un certificado oficial debidamente cuberto e asinado.
 • Outras causas de forza maior, debidamente xustificadas.

A solicitude da devolución da cota realizarase sempre por escrito, antes do comezo da actividade ou 48 horas despois de iniciarse.

Ao efectuar o ingreso da cota como ordenante debe aparecer, xunto co nome e apelidos, a denominación do campo de voluntariado e a data de realización.

(**) Precísase aportar o Certifficado de Delitos de Natureza Sexual.

ESTREMADURA:

www.juventudextremadura.com (Cota 110 €)

CÓDIGO CAMPO LUGAR PROVINCIA DATAS IDADE MODALIDADE ÁMBITO PRAZAS FICHAS
401029 Días de Cine Baños de Montemayor Cáceres 17/08/2023
28/08/2023
18-30 Audiovisual Estatal 2 Descargar
401030 Circo de la naturaleza Talayuela Cáceres 19/08/2023
30/08/2023
18-30 Actividades circenses Internacional 1 Descargar
 401031 Art Brut (**) Valencia de Alcántara Cáceres 09/08/2023
20/08/2023
18-30 Integración social Estatal 1 Descargar
401032 San Gil Plasencia Cáceres 31/07/2023 14/08/2023 18-30 Integración social Estatal 1 Descargar
 401033 Yaciemiento arqueológico de Mérida Mérida Badajoz 30/07/2023 11/08/2023 18-30 Arqueoloxía Estatal 1 Descargar
401034 Festival de teatro clásico de Mérida Mérida Badajoz 17/07/2023
30/07/2023
18-30 Festival Internacional 1 Descargar
401035 Fuentes de León Fuentes de León Badajoz 17/07/2023
31/07/2023
18-30 Arqueoloxía Estatal 1 Descargar

Nota: esta comunidade ten impreso de pagamento propio, que se facilitará no momento da inscrición.

Devolución da cota:

 • De oficio, no caso de suspensión da actividade.
 • Previa solicitude, 48 horas antes do inicio do campo, da persoa interesada:
  • No caso de falecemento dun familiar ata o 2º grao de consaguinidade ou afinidade.
  • No caso de accidente ou enfermidade da persoa solicitante que lle impida a participación no campo de voluntariado.

 (**) Certificado de delitos de natureza sexual

EUSKADI:

www.gazteaukera.euskadi.net (Cota 110 €)

CÓDIGO CAMPO LUGAR PROVINCIA DATAS IDADE MODALIDADE ÁMBITO PRAZAS FICHAS
401036 Lekeitio I Lekeitio Bizkaia 17/07/2023
31/07/2023
18-26 Dinamización social Estatal 2 Descargar
401037 Lekeitio II Lekeitio Bizkaia 31/07/2023
14/08/2023
18-26 Dinamización social Estatal 1 Descargar
401038 Creando espacios inclusivos Bilbao Bizkaia 07/08/2023
21/08/2023
18-26 Medioambiental Estatal 1 Descargar
401039 LEMOATXA 1937 Lemoa Bizkaia 16/07/2023
30/07/2023
18-26 Patrimonial
Estatal 2 Descargar
401040 Tejiendo Muxika Muxika Bizkaia 17/07/2023
31/07/2023
18-26 Patrimonial Internacional 2 Descargar
401041 Bergara: Intercambio entre generaciones en la Residencia Mizpirualde de Bergara Bergara Guipúzcoa 31/07/2023
14/08/2023
18-26 Dinamización social Estatal 2 Descargar

Nota: Devólvese a cota no caso de suspensión da actividade e mais nos seguintes supostos:

 • Enfermidade ou accidente do/da voluntario/a que lle impida asistir ao campo de voluntariado.
 • Enfermidade ou morte dun/dunha familiar ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade.
 • Outras causas de forza maior, debidamente xustificadas.

A solicitude da devolución da cota deberá comunicarse antes do inicio do campo de voluntariado.

MADRID:

www.madrid.org/inforjoven (Cota de 18 a 24 anos: 110 € / Cota de 25 a 30 anos: 121 €)

CÓDIGO CAMPO LUGAR PROVINCIA DATAS IDADE MODALIDADE
ÁMBITO PRAZAS
FICHA
401042 Camino de papel II Rascafria Madrid 20/07/2023
03/08/2023
18-30 Arqueoloxía Internacional 1 Descargar 
401043 Huerto ecológico al pie de la montaña Cercedilla Madrid 06/07/2023
20/07/2023
18-30 Medioambiental Internacional 1 Descargar 
401044 Bioconstruir espacios de ocio Rascafria Madrid 10/07/2023
24/07/2023
18-30 Medioambiental Estatal 1 Descargar
401045 Villarejo educa (**) Villarejo de Salvanés Madrid 13/08/2023
27/08/2023
18-30 Social Internacional 1 Descargar

Nota: Só se devolverá a cota de participación cando, por causas non imputables á persoa, non se preste o servizo ou non se realice a actividade.

(**) Certificado de delitos de natureza sexual

NAVARRA:

(Cota 120 €)

CÓDIGO CAMPO LUGAR PROVINCIA DATAS IDADE MODALIDADE
ÁMBITO PRAZAS
FICHA
401046 Monasterio de Bargota I Estella Pamplona 01/07/2023
15/07/2023
18-24 Cultural e patrimonial Estatal 1 Descargar
401047 Monasterio de Bargota II Estella Pamplona 16/07/2023
30/07/2023
18-24 Cultural e patrimonial Estatal 2 Descargar
401048 Parque Natural Señorío de Bértiz Oieregi-Bertizarana Pamplona 16/07/2023
30/07/2023
18-24 Medioambiental Estatal 1 Descargar

Nota: So se devolverá a cota no caso de suspensión da actividade imputable á entidade organizadora.

Ao efectuar o ingreso da cota como ordenante debe aparecer, xunto co nome e apelidos, no concepto o nome do campo de voluntariado.