Oferta campos de voluntariado noutras CCAA, 2022

ACLARACIÓN MOI IMPORTANTE: No caso de contradicción entre a información que a continuación amosamos resumida coa información das respectivas fichas informativas, prevalecerá a informacion que contenen as fichas informativas de cada campo de voluntariado.

boton Solicita

A RIOXA:

www.irj.es (Cota 110 €)

CÓDIGO CAMPO LUGAR PROVINCIA DATAS IDADE MODALIDADE ÁMBITO PRAZAS FICHA
401001 Alfaro I Alfaro A Rioxa 01/07/2022
15/07/2022
18-24 Medioambiental Estatal 2 Descargar 
401002 Alfaro II Alfaro A Rioxa 17/07/2022
31/07/2022
18-24 Medioambiental Estatal 2 Descargar
401003 Lumbreras Lumbreras A Rioxa 16/07/2022
30/07/2022
18-24 Medioambiental Estatal 2 Descargar
401004 Ocón Ocón A Rioxa 11/07/2022
22/07/2022
18-24 Patrimonial Estatal 2 Descargar
401005 Igea I Igea A Rioxa 16/07/2022
30/07/2022
18-26 Arqueoloxía Internacional 2 Descargar
401006 Igea II Igea A Rioxa 01/08/2022
15/08/2022
18-26 Arqueoloxía Internacional 2 Descargar
401007 Contrebia Leucade Inestrillas A Rioxa 01/08/2022
15/08/2022
18-26 Arqueoloxía Internacional 2 Descargar

Nota: Só se devolve a cota no caso de suspensión de actividades.

 

ANDALUCÍA:

www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud www.inturjoven.es (Cota 90 €)

CÓDIGO CAMPO LUGAR PROVINCIA DATAS IDADE MODALIDADE ÁMBITO PRAZAS FICHA
401008 La cerra de Tijola. Un camino de dos mundos. Tijola Almería 16/07/2022
30/07/2022
18-30 Medioambiental Estatal 1 Descargar
401009 Picacho 2022. Alcalá de los Gazules Cádiz  21/08/2022
04/09/2022
18-30  Medioambiental  Estatal 1 Descargar
401010 Prácticas de conservación y mantenimiento de hábitats de montaña en el parque natural de Sierra Nevada Abrucena Almería 21/08/2022
04/09/2022
18-30  Conservación Internacional 1 Descargar
401011  Arqueología en el Castillo de Bedmar. Bedmar y Garciez  Xaén 17/08/2022
31/08/2022
18-30 Arqueolóxico Estatal 1 Descargar
401012 Ocio y tiempo libre para jóvenes con diversidad funcional. URSO 2022 Osuna Sevilla  10/07/2022
24/07/2022
18-30 Intervención social Estatal 1 Descargar
401054 Laguna de Fuente del Rey Dos Hermanas Sevilla  09/07/2022
23/07/2022
18-30 Medioambiental Estatal 1 Descargar
401055 Yo participo. Juntos crecemos 2022 Málaga Málaga 14/08/2022
28/08/2022
18-30 Intervención social Estatal 2 Descargar

Nota: Esta comunidade ten un impreso de pagamento propio, que se facilitará no momento da inscrición. Só se devolve a cota en caso de suspensión da actividade.

ARAGÓN:

www.aragon.es (Cota 110 €)

CÓDIGO CAMPO LUGAR PROVINCIA DATAS IDADE MODALIDADE ÁMBITO PRAZAS FICHA
 401013 Construyendo futuro Aineto Huesca 12/07/2022
26/07/2022
18-30 Ecoloxía Estatal 2 Descargar

401014

Recuperando caminos Griébal Huesca 09/07/2022
23/07/2022
18-30 Rehabilitación Estatal 2 Descargar

Nota: Só se devolve a cota no caso de suspensión da actividade ou en caso de forza maior debidamente xustificada e documentada

CANTABRIA:

www.jovenmania.com (Cota 110 €)

CÓDIGO CAMPO LUGAR PROVINCIA DATAS IDADE MODALIDADE ÁMBITO PRAZAS FICHA
401015 Animacion Juvenil en Colindres Colindres Cantabria 16/07/2022 30/07/2022 18-30 Sociocultural Estatal 2 Descargar
401016 Conservación del castro de Prellezo Val de San Vicente Cantabria 01/08/2022 15/08/2022 18-30 Patrimonial Estatal 2 Descargar
401017 Arqueologia en el yacimiento romano de Camesa-Rebolledo Valdeolea Cantabria 01/08/2022 15/08/2022 18-30 Patrimonial Internacional 1 Descargar

Nota: Esta comunidade ten un impreso de pagamento propio, que se facilitará no momento da inscrición. Só se devolve a cota no caso de suspensión da actividade.

CASTELA E LEÓN:

www.juventud.jcyl.es (Cota 110 €)

CÓDIGO CAMPO LUGAR PROVINCIA DATAS IDADE MODALIDADE ÁMBITO PRAZAS FICHA
401018 Reconstruyendo el pasado "El viaje de Carlos" Horcajo de las Torres Avila 01/08/2022
15/08/2022
18-30 Medioambiental Estatal 2 Descargar
401019 Entreculturas-Rehabilitación patrimonio Almanza Almanza León 01/08/2022
15/08/2022
18-30 Patrimonial Estatal 2 Descargar
401020 Sierra de Atapuerca Atapuerca Burgos 16/08/2022
30/08/2022
18-30 Dinamización Estatal 2 Descargar
401021 Sendas 2022 Bejar Salamanca 16/07/2022
30/07/2022
18-30 Medioambiental Estatal 2 Descargar

Nota: Ao efectuar o ingreso na entidade bancaria como ordenante debe aparecer, xunto co nome e apelidos, a denominación do campo de traballo.

Devolución de cota:

 • En caso de suspensión do campo de traballo.
 • Atopar emprego, debidamente acreditado e sempre que a data coincida coa actividade.
 • Imposibilidade de participar por enfermedade ou accidente, debidamente acreditado mediante xustificante médico.
 • Por enfermedade grave ou hospitalización ou por falecmento dun familiar de primeiro grao, debidamente acreditado.

CASTELA A MANCHA:

www.portaljovenclm.com (Cota 120€)

CÓDIGO CAMPO
LUGAR PROVINCIA
DATAS
IDADE
MODALIDADE
ÁMBITO PRAZAS
FICHA
 401022 Yacimiento arqueológico "El Solado" Rielves Toledo 31/07/2022
14/08/2022
18-30 Arqueoloxía Estatal 2 Descargar

Nota: Só se devolve a cota no caso de suspensión do campo de traballo.

CATALUÑA:

www.acjoventut.cat (Cota 110 €)

CÓDIGO CAMPO LUGAR PROVINCIA DATAS IDADE MODALIDADE ÁMBITO PRAZAS FICHA
401023 Trencant Barreres (**)
Barcelona Barcelona 01/08/2022
15/08/2022
18-25 Social Estatal 1 Descargar
 401024 Construyendo caminos: recuperación de las sendas locales para una mejor calidad de vida Tivenys Tarragona 15/07/2022
29/07/2022
18-25 Medioambiental Estatal 1 Descargar

Nota: Só se devolve a cota en caso de suspensión da actividade. Ao efectuar o pagamento, debe aparecer, xunto co nome e apelidos do voluntario, o código e a denominación do campo de traballo.

(**) Precísase aportar o Certifficado de Delitos de Natureza Sexual.

CEUTA:

www.ceuta.es/juventud (Cota 72 €)

CÓDIGO CAMPO LUGAR PROVINCIA DATAS IDADE MODALIDADE ÁMBITO PRAZAS FICHA
401025 Conoce Ceuta Ceuta Ceuta 08/08/2022
20/08/2022
18-30 Sociocultural Estatal 2 Descargar

Nota: Só se devolve a cota no caso de suspensión da actividade.
A cota do campo inclúe o billete de barco Algeciras-Ceuta-Algeciras.
Ao efectuar o pagamento, debe aparecer, xunto co nome e apelidos do voluntario, a data e a denominación do campo de traballo.
 

COMUNIDADE VALENCIANA:

www.ivaj.es (Cota 110 €)

CÓDIGO CAMPO LUGAR PROVINCIA DATAS IDADE MODALIDADE ÁMBITO PRAZAS FICHA
 401026 Compartiendo vidas Xátiva Alicante 18/07/2022
31/07/2022
18-30 Social Estatal 2 Descargar
401027 Diviértete II (**) Moraira Alicante 16/07/2022
30/07/2022
18-30 Social Estatal 2 Descargar
401028 Pequeñas ilusiones Castellón Castellón 31/07/2022 14/08/2022 18-30 Social Estatal 2 Descargar
401029 El Prado II Viver Castellón 31/07/2022 14/08/2022 18-30 Arqueoloxía Internacional 2 Descargar
401030 Diviertete I (**) Castellón Castellón 03/07/2022 17/07/2022 18-30 Social Estatal 2 Descargar

Nota: Só se devolve o 100% da cota no caso de suspensión da actividade. Procederá a devolución do 80% da cota nun dos seguintes supostos:

 • Enfermidade do/da voluntario/a que lle impida a asistencia á actividade. Neste caso, deberase achegar un certificado médico oficial, cuberto e asinado, ou un informe hospitalario.
 • Enfermidade ou morte dun/dunha familiar ata segundo grao de consanguinidade ou afinidade. Neste caso, deberase achegar un certificado oficial debidamente cuberto e asinado.
 • Outras causas de forza maior, debidamente xustificadas.

A solicitude da devolución da cota realizarase sempre por escrito, antes do comezo da actividade ou 48 horas despois de iniciarse.

Ao efectuar o ingreso da cota como ordenante debe aparecer, xunto co nome e apelidos, a denominación do campo de traballo e a data de realización.

(**) Precísase aportar o Certifficado de Delitos de Natureza Sexual.

ESTREMADURA:

www.juventudextremadura.com (Cota 110 €)

CÓDIGO CAMPO LUGAR PROVINCIA DATAS IDADE MODALIDADE ÁMBITO PRAZAS FICHAS
401031 Días de Cine Baños de Montemayor Cáceres 17/08/2022
28/08/2022
18-30 Audiovisual Estatal 2 Descargar
401032 Circo de la naturaleza Talayuela Cáceres 19/08/2022
30/08/2022
18-30 Actividades circenses Internacional 1 Descargar
 401033 Art Brut (**) Valencia de Alcántara Cáceres 10/08/2022
21/08/2022
18-30 Integración social Estatal 1 Descargar
401034 San Gil Plasencia Cáceres 01/08/2022 15/08/2022 18-30 Medioambiental Estatal 1 Descargar
 401035 Yaciemiento arqueológico de Mérida Mérida Badajoz 01/08/2022 12/08/2022 18-30 Arqueoloxía Estatal 1 Descargar
401036 Festival de teatro clásico de Mérida Mérida Badajoz 18/07/2022
31/07/2022
18-30 Festival Internacional 1 Descargar
401037 Las cuevas de Fuentes de León Fuentes de León Badajoz 11/07/2022
25/07/2022
18-30 Arqueoloxía Estatal 1 Descargar

Nota: esta comunidade ten impreso de pagamento propio, que se facilitará no momento da inscrición.

Devolución da cota:

 • De oficio, no caso de suspensión da actividade.
 • Previa solicitude, 48 horas antes do inicio do campo, da persoa interesada:
  • No caso de falecemento dun familiar ata o 2º grao de consaguinidade ou afinidade.
  • No caso de accidente ou enfermidade da persoa solicitante que lle impida a participación no campo de traballo.

 (**) Certificado de delitos de natureza sexual

MADRID:

www.madrid.org/inforjoven (Cota de 18 a 24 anos: 110 € / Cota de 25 a 30 anos: 121 €)

CÓDIGO CAMPO LUGAR PROVINCIA DATAS IDADE MODALIDADE
ÁMBITO PRAZAS
FICHA
 401038 Restauración de elementos patrimoniales Cercedilla e Navacerrada Madrid 26/08/2022
09/09/2022
18-30 Patrimonial Estatal 1 Descargar
 401039 Domo deus Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias Madrid 11/07/2022
26/07/2022
18-30 Medioambiental Internacional 1 Descargar

Nota: Só se devolve a cota en caso de suspensión da actividade.

MURCIA:

www.mundojoven.org (Cota 110 €)

CÓDIGO CAMPO LUGAR PROVINCIA DATAS IDADE MODALIDADE
ÁMBITO PRAZAS
FICHA
401050 SI QUIERES CONSERVAR TU MEDIO, ¡MÓJATE! Cehegin - Calasparra - Bullas Murcia 09/07/2022
23/07/2022
18-30 Medioambiental Estatal 1 Descargar
 401051 DEJANDO HUELLA Caravaca de la Cruz Murcia 01/07/2022
15/07/2022
18-30 Sociocultural Estatal 2 Descargar
401052  MOSAIC ART y STREET ART Coy e Lorca Murcia 17/07/2022
31/07/2022
18-30 Sociocultural Estatal 1 Descargar
401053  HADRIANVS 2022 Yecla Murcia 03/07/2022
17/07/2022
18-30 Arqueoloxía Estatal 1 Descargar

Nota: Devólvese a cota no caso de suspensión da actividade e mais nos seguintes supostos:

 • Enfermidade ou morte do/da voluntario/a ou dun/dunha familiar ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade.
 • Motivos laborais
 • Outras causas de forza maior, debidamente xustificadas.

A solicitude da devolución da cota sempre deberá quedar acreditada documentalmente e comunicarse antes do inicio do campo.

(*) Precísase aportar o certificado negativo de delitos de natureza sexual

 

NAVARRA:

(Cota 120 €)

CÓDIGO CAMPO LUGAR PROVINCIA DATAS IDADE MODALIDADE
ÁMBITO PRAZAS
FICHA
401040 Monasterio de Bargota II Estella Pamplona 16/07/2022
30/07/2022
18-24 Cultural e patrimonial Estatal 2 Descargar

Nota: So se devolverá a cota no caso de suspensión da actividade imputable á entidade organizadora.

Ao efectuar o ingreso da cota como ordenante debe aparecer, xunto co nome e apelidos, no concepto o nome do campo de traballo.

PAIS VASCO:

www.gazteaukera.euskadi.net (Cota 110 €)

CÓDIGO CAMPO LUGAR PROVINCIA DATAS IDADE MODALIDADE ÁMBITO PRAZAS FICHAS
401041  Murueta: Recuperación del entorno del cargadero de la dinamita en Murueta Murueta Bizkaia 04/07/2022
18/07/2022
18-26 Conservación do patrimonio natural Estatal 1 Descargar
401042 Fuente del oro - Urreiturri Alonsotegui Bizkaia 04/07/2022
18/07/2022
18-26 Patrimonial Estatal 1 Descargar
401043 Recuperación del patrimonio histórico y natural del entorno de Martiartu Erandio Bizkaia 04/07/2022
18/07/2022
18-26 Medioambiental Estatal 1 Descargar
401044 LEMOATXA 1937 Lemoa Bizkaia 01/08/2021
15/08/2021
18-26 Patrimonial
Estatal 1 Descargar
401045 Sopuerta: Conectando barrios promoviendo la movilidad sostenible Sopuerta Bizkaia 01/08/2022
15/08/2022
18-26 Mediambiental e rehabilitación Estatal 1 Descargar
401046 Bergara I: Intercambio entre generaciones en la Residencia Mizpirualde de Bergara Bergara Guipúzcoa 01/08/2022
15/08/2022
18-26 Dinamización social Estatal 2 Descargar

Nota: Devólvese a cota no caso de suspensión da actividade e mais nos seguintes supostos:

 • Enfermidade ou accidente do/da voluntario/a que lle impida asistir ao campo de traballo.
 • Enfermidade ou morte dun/dunha familiar ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade.
 • Outras causas de forza maior, debidamente xustificadas.

A solicitude da devolución da cota deberá comunicarse antes do inicio do campo de traballo.