Documentación que hai que presentar acción de verán

Anexo VI - Cuestionario de saúde e autonomía persoal  
Declaración de saber nadar pdf
Autorización fotografías pdf
Autorización para actividade de paintball (Chacotes) pdf

Autorización abandono de actividade

     
Información importante pdf
Anexo VIII Renuncia de prazas e Devolución de cotas  
Autorización de recollida de nenos pdf
INSTRUCIÓNS PARA REALIZAR O PAGAMENTO     pdf