Campos de voluntariado: renuncia da praza

Renuncia de praza:

exclamacionUnha vez formalizada a inscrición nun campo de voluntariado, se por algún motivo non suxeito á devolución da cota, xurdira un imprevisto que impida participar no campo, solicitamos que se comunique a renuncia á praza o máis axiña posible para liberala e facilitar así a participación doutra persoa voluntaria.

O correo electrónico para comunicar a renuncia é o mesmo que para a remisión da documentación:

Nel indícanos o teu NIF máis o codigo ou o nome do campo de voluntariado ao que renuncias.