Campos de voluntariado: Modelo de renuncia e devolución de cota

  • Modelo de renuncia/devolución de cota para campos de voluntariado en Galicia ou no estranxeiro (pdf) (doc)