Campos de traballo: inscrición

 

calendarioPrazosCT2018

 

 Inscrición e reserva de praza:

A reserva das prazas comezará o día 30 de abril de 2018, ás 9:00 horas. As inscricións faranse unicamente chamando aos teléfonos da Consellería de Política Social que figuran no apartado Información e teléfonos en horario de 09.00 a 14.00 h de luns a venres.

Resérvase un número de prazas en campos de traballo en Galicia para persoas con discapacidade. Esta reserva farase chamando unicamente ao número de teléfono 981 545 696. Os requisitos que deben cumprir estas persoas son os seguintes:

 • O grao de discapacidade debe ser igual ou superior ao 33% e inferior ao 65%.
 • Deben ter a capacidade de integración nun grupo.
 • As súas limitacións e/ou necesidades especiais deben permitirlles manexarse nas instalacións do campo e participar e beneficiarse das actividades que nel se van desenvolver.

Prazos:

 • As prazas en campos de traballo internacionais poderanse solicitar, mentres existan vacantes, ata o 15 de maio (inclusive).
 • As prazas en campos de traballo nas comunidades autónomas poderanse solicitar, mentres existan vacantes, ata o 21 de maio (inclusive).
 • As prazas nos campos de traballo en Galicia, mentres existan vacantes, poderanse solicitar ata tres días antes do inicio da actividade.

Lembra que durante os dous primeiros días dende a apertura do prazo de inscrición, cada persoa só se poderá inscribir nun campo de traballo ou só poderá figurar nunha lista de espera. Por cada chamada telefónica poderanse inscribir un máximo de dúas persoas.

A partir do terceiro día, cada persoa poderá inscribirse no número de campos que queira, así como inscribir nunha mesma chamada a máis de dúas persoas.

 2ª convocatoria:

De calquera xeito, e con posterioridade a estas datas, o programa de servizo voluntario en campos de traballo contempla a convocatoria dunha nova oferta xeneralizada de prazas (2ª convocatoria), na que se incluirían todas aquelas prazas que estean vacantes nos campos de traballo de todas as comunidades autónomas e do estranxeiro (os campos con prazas libres poderán ser os mesmos que os ofertados inicialmente ou novos).

 • O prazo para solicitar as prazas para os campos de traballo no estranxeiro comezará a partir do 23 de maio e rematará o 25 de maio (todas aquelas persoas que se inscribiran na lista de espera dun campo de traballo recibirán no seu correo electrónico, dous días antes, o arquivo de prazas vacantes e as instrucións para facer a solicitude).
 • O prazo para solicitar as prazas para os campos de traballo noutras comunidades autónomas comezará o 4 de xuño. O procedemento de inscrición será o mesmo que para a 1ª convocatoria.

Aconsellámosche que esteas pendente do portal da D. X. de Xuventude, Participación e Voluntariado onde se irán actualizando periodicamente as listas de prazas e campos de traballo.

 Como inscribirse:

Ten a man o/s código/s do/s campo/s de traballo (por exemplo: 402015). No caso dos campos de traballo internacionais, o "código Galicia" (a 1ª columna da táboa).

&incricionCodigoCampo incricionCodigoCampoEstranxeiro

 

Deberás facilitar obrigatoriamente os seguintes datos:

 1. NIF do solicitante
 2. Nome e apelidos, enderezo, código postal
 3. Data de nacemento do solicitante
 4. Teléfono de contacto e teléfono para emerxencias
 5. Correo electrónico

Unha vez inscrito/a recibirás un correo electrónico coas instruccións para formalizar a inscrición no prazo de 48 horas que empezará a contar dende a súa recepción.