Campos de voluntariado: Información

campoTraballo54

 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Dirección Xeral de Xuventude, Voluntariado e Participación

Teléfonos:  981 957 115

 

A CORUÑA:

Servizo de Xuventude e Voluntariado

Teléfono: 881 881 238 - 881 881 240

 

Oficina Local de Ferrol

Teléfono: 981 337 290

 

LUGO:

Servizo de Xuventude e Voluntariado

Teléfonos: 982 294 923 - 982 294 224 - 982 294 599

 

OURENSE:

Servizo de Xuventude e Voluntariado

Teléfonos: 988 386 113 – 988 386 120

 

PONTEVEDRA:

Servizo de Xuventude e Voluntariado

Teléfonos:986 817 079 - 986 817 298

 

Oficina Local de Pontevedra

Teléfono: 886 206 395