Campos de traballo: Información

campoTraballo54

 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Dirección Xeral de Xuventude, Voluntariado e Participación

Teléfonos: 981 544 838 –  981 957 115

Fax: 981 545 843

 

A CORUÑA:

Servizo de Xuventude e Voluntariado

Teléfono: 881 881 238 - 881 881 240

 

Oficina Local de Ferrol

Teléfono: 981 337 290

 

LUGO:

Servizo de Xuventude e Voluntariado

Teléfonos: 982 294 923 - 982 294 224 - 982 294 599

 

OURENSE:

Servizo de Xuventude e Voluntariado

Teléfonos: 988 386 117 – 988 386 120

 

PONTEVEDRA:

Servizo de Xuventude e Voluntariado

Teléfonos: 986 817 080 - 986 817 079 - 986 817 781 - 986 817 782

 

Oficina Local de Pontevedra

Teléfono: 886 206 395