Anexos Acción de Verán

Anexos. Fase de solicitude

Prazas ofertadas:

  • Anexo IA Campamentos en Galicia.
  • Anexo IB Prazas reservadas a inclusión.
  • Anexo IC Intercambios noutras comunidades autónomas.

Formularios de solicitudes:

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal

Os formularios de solicitude estarán dispoñibles na sede electrónica o día de apertura do prazo de presentación.

Códigos dos procedementos para o buscador da Sede (segundo o tipo de solictude):

ANEXO II -Solicitude individual. Procedemento xeral: CÓDIGO BS303A

ANEXO III- Solicitude múltiple. Procedemento xeral: CÓDIGO BS303F

ANEXO IV-Solicitude individual. Procedemento de prazas reservadas para inclusión: CÓDIGO BS303G

ANEXO V- Solicitude múltiple. Procedemento de prazas reservadas para inlcuisión: CÓDIGO BS303H

Teléfonos de información:

  • Anexo IX. Teléfonos de información. Aquí