Anexos Acción de Verán

Anexos

  • IA Campamentos de verán 2019. Campamentos en Galicia. Galego | Castelán
  • IB Campamentos de verán 2019. Prazas reservadas a inclusión. Galego | Castelán
  • IC Campamentos noutras comunidades autónomas. Galego | Castelán
  • Anexo II Solicitude individual. Procedemento xeral BS303A. Galego | Castelán (hai que descargalo para poder cubrir a solicitude)
  • Anexo III Solicitude múltiple. Procedemento xeral BS303F. Galego | Castelán (hai que descargalo para poder cubrir a solicitude)
  • Anexo IV Solicitude individual. Prazas reservadas para inclusión. Procedemento BS303G. Galego |Castelán (hai que descargalo para poder cubrir a solicitude)
  • Anexo V Solicitude múltiple. Prazas reservadas para inclusión. Procedemento BS303H. Galego |Castelán (hai que descargalo para poder cubrir a solicitude)
  • Anexo VII. Teléfonos de información. Galego | Castelán