Anexos Acción de Verán

Anexos. Fase de solicitude

  • IA Campamentos de verán 2021. Campamentos en Galicia. Galego | Castelán
  • IB Campamentos de verán 2021. Prazas reservadas a inclusión. Galego | Castelán
  • IC Campamentos de verán 2021. Campamentos noutras Comunidades Autónomas. Galego | Castelán
  • Anexo II Solicitude individual. Procedemento xeral BS303A. Galego | Castelán
  • Anexo III Solicitude múltiple. Procedemento xeral BS303F. Galego | Castelán
  • Anexo IV Solicitude individual. Prazas reservadas para inclusión. Procedemento BS303G. Galego | Castelán
  • Anexo V Solicitude múltiple. Prazas reservadas para inclusión. Procedemento BS303H. Galego | Castelán
  • Anexo IX. Teléfonos de información. Galego | Castelán