Campos de voluntariado en Galicia e noutras CCAA. REPESCA

IMPORTANTE:

exclamacion

ANTES DE SOLICITAR

PRESTA BEN ATENCIÓN !!!

Os campos de voluntariado en Galicia pódense solicitar, mentras queden prazas libres, ata 3 días antes da data de comenzo do campo. No caso de que non houbera prazas libres, tamen se pode solicitar para incorporarse á listaxe de reservas. No caso de haber unha vacante, recibirás un correo electrónico coa documentación a presentar máis as instruccións pertinentes.

Pedímosvos, que para non perxudicar a outras persoas interesadas, non reservedes/bloquedes prazas das que non esteades segur@s de participar.

Para solicitar debes rellenar o formulario que está o pé desta páxina.

 

ollo

 OFERTA DE PRAZAS EN REPESCA

 

Podes facer unha ou varias soliciudes. As solicitudes serán atendidas por rigorosa orde de entrada das mesmas e seguindo a prioridade marcada. Se consegues praza nalgun dos campos solicitados, recibirás un correo coas instruccións para formalizar a praza. Se por calqueira circunstancia, unha vez adxudicada a praza, cambiaras de opinión e decides rexeitar a praza, escribenos un correo de renuncia o máis axiña posible para liberar a prazas e favorecer así a participación doutra persoa interesada.

Cubre a túa solicitude indicandonos o código ou o nome do campo que queres solicitar, por orde de prioridade.

 

boton Solicita