Oferta de campos de voluntariado en Galicia, 2020

boton Solicita

Consulta aqui as vacantes en tempo real

A CORUÑA:

Código

Campo

Localidade

Provincia

Dende/Ata

Idade

Prazas

Ficha

Descrición

150001 Encaixe no Camiño Camariñas A Coruña 20/07/2020
31/07/2020
18-30 12 GALICIA  Campo de temática medioambiental e cultural no que se colaborará coa organización dunha celebración, como é a do Encaixe no Camiño. No ámbito da conservación actuarase en tarefas de coidado, sinalización e limpeza dos roteiros da zona e a súa dinamización.
150002 Alí, Xaz Ponteceso A Coruña 27/08/2020
07/09/2020
18-30 12 GALICIA
Campo medioambiental e etnográfico que se desenvolverá na aldea do Couto (Ponteceso). Colaboraráse nas actividades do programa cultural Encrucilladas, da Fundación Eduardo Pondal e na organización das actividades da veciñanza da A.C. Monte Branco, do Couto. Ademais, investigaranse os elementos etnográficos da vila do Couto, colección de patrimonio oral, etc.
150003 Lembrando a nosa pegada Outes A Coruña 02/08/2020
13/08/2020
18-30 12 GALICIA
Campo medioambiental que buscará a posta en valor das áreas onde se atopan os Gliptógrifos de Carballa da Cova: xinalización, limpeza de vexetación, visualización da ruta natural coas novas tecnoloxías, dinamización dos petróglifos e Ruta nocturna para contemplar e ver os petróglifos.
 150004  Amicos Boiro A Coruña 15/07/2020
26/07/2020
18-30 12 GALICIA Campo de temática medioambiental e social que ten a intención de fomentar entre a mocidade os valores da solidariedade e o compromiso coa comunidade, especialmente, coas persoas que se atopan nunha situación de especial vulnerabilidade ou desprotección
150005 Dunas de Corrubedo Ribeira A Coruña 13/08/2020 24/08/2020 18-30 12 GALICIA O traballo será ambiental e consistirá en labores de mantemento dos espazos naturais, na reconstrución e consolidación de sendeiros, eliminación de especies alóctonas, vixilancia de incendios, entre outras.
150006 Vilarbó As Pontes A Coruña 19/07/2020 30/07/2020 18-30 12 GALICIA Campo de temática medioambiental. O obxectivo deste campo de voluntariado é a conservación e a recuperación dos bosques que se encontran xunto ao río Eume e a divulgación dos bosques atlánticos para que xeracións futuras poidan gozar dunha paisaxe e dunha riqueza de biodiversidade, polo menos, tan boa ou mellor que a que nós recollemos.
150007 Castro de Lupario Rois A Coruña 31/07/2020 11/08/2020 18-30 12 GALICIA Campo de temática arqueolóxica. Traballarase na limpeza e acondicionamento das estruturas arqueolóxicas do xacemento.
Faranse traballos de rexistro e catalogación patrimonial, e divulgación dos traballos realizados.
150008 A Ciadella Sobrado dos Monxes A Coruña 19/07/2020 30/07/2020 18-30 12 GALICIA Campo de modalidade arqueoloxía no que se traballará no acondicionamento e limpeza das estruturas arqueolóxicas do xacemento. Faremos tamén traballos de catalogación e dinamización de todo o descuberto.

 

 

LUGO:

Código

Campo

Localidade

Provincia

Dende/Ata

Idade

Prazas

Ficha

Descrición

270001  Alejandrina Álvarez Ribas de Sil Lugo 27/08/2020
07/09/2020
18-30 12 GALICIA  A actividade principal deste campo de voluntariado de caracter arqueolóxico, centrarase na limpeza dos restos da Capela de San Antonio. Paralelamente a esta actividade, catalogaranse os obxectos atopados durante os traballos.
Esta capela foi descuberta en 2018 por un grupo de mozos e mozas interesadas no patrimonio local. Foi grazas a unha conversación con Alejandrina Álvarez, unha muller de 104 anos que desgraciadamente faleceu semanas despois.
 270002 Castro e romeria de San Lourenzo A Pobra do Brollón Lugo 02/08/2020
13/08/2020
18-30 12 GALICIA Campo arqueolóxico nun contexto comunitario. Os traballos deste 2020 centraranse na escavación dunha zona de tumbas medievais polo que os participantes terán acceso a unha arqueoloxía moi de detalle e a coñecer dende dentro todo o proceso arquelóxico. Fóra do xacemento os participantes atoparán actividades moi musicais e festivas buscando a creación de vínculos coa Comunidade.  
270003 Os Campos do Camiño Palas de Rei Lugo 15/07/2020
26/07/2020
18-30 12  GALICIA Campo de temática dinamizadora onde os e as voluntarias do Camiño no seu percorrido diario en bici darán información sobre o Camiño, etapas, etc., apoio e ánimo.
Acometeranse tamén accións de acondicionamento de sendeiros no contorno do Camiño e na área do albergue de peregrinos dos Chacotes, faranse actuacións dinamizadoras.
270004 Castro de Viladonga  Castro de Rei Lugo 13/08/2020 24/08/2020 18-30 12 GALICIA Campo arqueolóxico no que se realizán traballos, en estreita colaboración co equipo arqueolóxico do castro, de limpeza e consolidación das súas estruturas arqueolóxicas.
 270005 Castro de Pena Dominga Quiroga Lugo 16/07/2020 27/07/2020 18-30 12 GALICIA Campo medioambiental onde se traballará na limpeza e acondicionamento do acceso ao castro, sinalización e dinamización da ruta, na creación dunha páxina web e unha ruta virtual onde se mostrará a cartografía, a planimetría e o perfil da ruta. Códigos QR xeolocalizados con información sobre a flora, a fauna e os puntos de interese, etc.
270006  Os Campos do Camiño Triacastela Lugo 29/07/2020
09/08/2020
 18-30 12 GALICIA Campo de temática dinamizadora no que o voluntariado participante no seu percorrido diario en bici, darán información sobre o Camiño, etapas, etc., apoio e ánimo. Na área do albergue de peregrinos de Triacastela, faranse tamén actuacións dinamizadoras mediante charlas, coloquios, obradoiros ...

 

OURENSE:

Código

Campo

Localidade

Provincia

Dende/Ata

Idade

Prazas

Ficha

Descrición

 320001  O noso rural, a nosa istoria  Ribadavia Ourense 20/08/2020
31/08/2020
18-30 12 GALICIA Campo de temática cultura e festival que apoiará o proceso de organización da Festa da Istoria
 320002 Parque natural do Xurés Muiños Ourense 17/08/2020 28/08/2020 18-30 12 GALICIA Campo medioambiental onde, entre outros traballos, se construirán barreiras antierosivas empregando restos de madeira dos montes queimados para frear a erosión do solo, rexeneración destes montes queimados. Recuperaremos a superficie vexetal espallando sementes co método Nendo Dango.
Construción de refuxios e comedeiros para aves...
 320003  O Pereiro  O Pereiro de Aguiar Ourense 27/07/2020
07/08/2020
18-30 12 GALICIA  Campo de temática medioambiental onde se realizarán un inventariado de biodiversidade, se catalogarán espazos naturais do Pereiro, farase unha sondaxe de fauna mediante a mostraxe de rastros e fototrampeo de mamíferos medianos para visibilizar os recursos turísticoambientais, deseño de roteiros, etc.
 320004 Esgos Esgos Ourense 15/08/2020 26/08/2020 18-30 12 GALICIA É un campo de voluntariado etnográfico que porá ás persoas voluntarias en contacto coa "Ribeira Sacra ourensá", baseada no coñecemento da historia de Esgos en particular e de Galicia en xeral. Un aspecto importante neste campo de voluntariado será a recompilación fotográfica do pasado de Esgos, contos e lendas aínda vivas contadas polas nosas avoas e avós.
320005 Manzaneda Manzaneda Ourense 19/08/2020
30/08/2020
18-30 12 GALICIA Campo de temática medioambiental. O lugar sobre o que se vai traballar é o glaciar das Lamas, datado entre 13 e 16 mil anos de antigüidade. A súa cabeceira está formada por tres circos colgados situados a 1.490 m, 1.480 m e 1.330 m, enmarcados á súa vez nunha serie de amplos anfiteatros situados por riba dos 1.500 m. Entre o primeiro anfiteatro e os circos, a relación  estableceríase por medio de fracturas, obxecto estas de traballo de limpeza.
320006 Glaciar do Cenza Vilariño de Conso Ourense 28/07/2020 08/08/2020 18-30 12 GALICIA A proposta de traballo deste campo medioambientalvai encamiñada á conservación do medio, difusión e posta en valor dos recursos etnográficos e patrimoniais dos que existe unha ampla representación no concello de Vilariño de Conso.

 

PONTEVEDRA:

Código

Campo

Localidade

Provincia

Dende/Ata

Idade

Prazas

Ficha

Descrición

 360001 A fábrica da luz Cerdedo-Cotobade Pontevedra 18/08/2020 29/08/2020 18-30 12 GALICIA Campo de temática audiovisual e patrimonial. Realizarase un documento audiovisual (fotografía na natureza e redes sociais) que poña en valor o patrimonio histórico e natural do concello de Cerdedo-Cotobade, aproveitando, entre outros espazos de interese, a actual rehabilitación do centenario balneario de San Xusto.
 360002 Salvemos o mar: plásticos cero Vilanova de Arousa Pontevedra 28/07/2020
08/08/2020
18-30 12 GALICIA Campo de temática medioambiental e mariño que se centrará na recuperación ambiental da costa dende a praia das Sinas ata o porto de Vilanova de Arousa, pasando pola praia do Bao, a praia da Braña, a illa da Insuíña, a área de bateas de Vilanova.
360003 A terra que habita no mar O Grove Pontevedra 01/09/2020
12/09/2020
18-30 12 GALICIA Campo de temática medioambiental que tratará de poñer en valor o concello do Grove a través de traballos de limpeza e extracción de especies invasoras, da recuperación de estruturas de observación ornitolóxica, deseño e colocación de carteis interpretativos nas zonas de actuación, etc
360004  A idade do bronce Campo Lameiro Pontevedra 30/07/2020 10/08/2020 18-30 12 GALICIA As tarefas deste campo arqueolóxico son a colaboración na limpeza dos petróglifos e o seu contorno máis próximo, no mantemento dun pequeno poboado réplica da idade de bronce e na divulgación do Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre (www.paar.es).
360005  Tradición en verde Lalin Pontevedra 31/07/2020 11/08/2020 18-30 12 GALICIA Campo de temática arqueolóxica e medioambiental que persegue como obxectivos, por un lado, a participación na VII Campaña de Consolidación de Castro de Doade; e, por outra, a divulgación da cultura e o patrimonio galego a través de varias actuacións no Museo Etnográfico "Casa do Patrón" e o seu contorno: elaboración de material informativo, acondicionamento da área recreativa e sinalización da Ruta dos Muíños e da Ruta do Castro de Doade.
360006 Monte Castelo Salvaterra do Miño Pontevedra 19/08/2020 30/08/2020 18-30 12 GALICIA Campo de temática medioambiental que se centrará na ruta para chegar ao Monte Castelo, traballando na súa sinalización, na limpeza e acondicionamento do seu trazado, na súa dinamización e promoción e un componente social mediante actividades de sensibilización social, para o que se realizará a ruta con persoas con diversidade funcional, fomentando así a actividade adaptada a todas as persoas na natureza.
360007 Illas Cíes II Vigo Pontevedra 17/07/2020 28/07/2020 18-30 10 (*) GALICIA  
360008 Illas Cíes III Vigo Pontevedra 02/08/2020 13/08/2020 18-30 12 GALICIA O traballo será medioambiental e consistirá en labores de mantemento da illa, vixilancia de incendios, labores de información e sensibilización do visitante e intervencións puntuais de mellora no parque en colaboración cos traballadores do servizo de medio ambiente.
Limpeza da illa sur (única illa non comunicada por barco de viaxeiros). (Esta actividade depende do parque, non se poderá realizar en todas as quendas).
360009 Illas Cíes IV Vigo Pontevedra 17/08/2020 28/08/2020 18-30 12 GALICIA  

(*) 2 prazas reservadas para persoas con discapacidade 

traballaremos no acondicionamento e limpeza das estruturas arqueolóxicas do xacemento. Faremos tamén traballos de catalogación e dinamización de todo o descuberto. Todo o traballo estará guiado e supervisado por técnicos da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia.