Acción de Verán

A Consellería de Política Social ofrece a posibilidade de que a xuventude galega empregue o seu tempo libre estival participando en actividades de educación non formal moi diversas: de carácter cultural, ambiental, deportivo, de tempo libre, de voluntariado... que sirvan non só para divertirse, senón tamén para o seu enriquecemento persoal e vital.

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado pretende facer realidade este obxectivo a través da Campaña de verán 2017.

Así mesmo, en aplicación do principio de transversalidade das políticas en materia de discapacidade e co obxectivo de que a inclusión social sexa unha realidade ao tempo que se favorece a interacción e a convivencia entre toda a mocidade, na presente Campaña de verán, as mozas e mozos galegos con discapacidadeen función das limitacións que presenten, poderán decidir sobre a modalidade de participación á que desexan optar: polo procedemento xeral ou polo procedemento das prazas reservadas de inclusión.

A Campaña de verán está composta por diferentes áreas de participación, que se desenvolven nos meses de xullo e agosto, tanto en Galicia coma noutras comunidades autónomas e no estranxeiro.

 

ÁREAS DE PARTICIPACIÓN

 

CAMPAMENTOS

Son unha forma diferente e divertida de pasar as vacacións estivais.
As diferentes actividades que integran esta programación levaranse a cabo en diversas quendas de entre oito e doce días de duración durante os meses de xullo e agosto.
Podes escoller o campamento que queiras en función da túa idade e das actividades que se leven a cabo nel: actividades de diversa temática en función do campamento (náutica, deportiva, ambiental, artística, patrimonial vinculada ao o Camiño de Santiago, científica, agrícola...) Só tes que animarte a participar!

 

Aquí

 

 

 

DATA DO SORTEO: O sorteo público terá lugar o venres, 26 de maio de 2017, ás 12.00 horas na sala de prensa da Consellería de Política Social, na terceira planta das dependencias da dita consellería, no Edificio Administrativo de San Lázaro, en Santiago de Compostela.

 

 

RESULTADO DE SORTEO

 

 

FASE DE RESERVAS

Anúnciase a apertura da fase de reservas PARA TODOS OS CAMPAMENTOS DE XULLO E DE AGOSTO EN GALICIA a partir do venres día 30 de xuño, conforme ao sinalado no artigo 10 da orde reguladora.

 

 

FASE DE RESULTAS

Anúnciase a apertura da fase de resultas (para aqueles campamentos nos que non hai solicitantes en lista de reserva) a partir do  día 14 de xuño. A reserva destas prazas poderase efectuar en horario de 9:00 a 14:00 horas, en días laborables agás os sábados, nos teléfonos que se indicarán no enlace de consulta de resultas.

As prazas ofertadas en resultas iranse actualizando coas vacantes que non se cubran en fase de reservas.

 

Consulta de resultas

 

NOTA: Para optar ás prazas de resultas, no caso de que a persoa interesada sexa adxudicataria de praza nalgún campamento ou estea en listaxe de reserva, debe renunciar á praza obtida en sorteo ou darse de baixa na listaxe de reserva para que se lle poida adxudicar a praza solicitada en resultas. Debe comunicar esta circunstancia no momento de facer a chamada.

 

  CAMPOS DE TRABALLO

Os campos de traballo son actividades encamiñadas a favorecer e fomentar a convivencia, a participación, a tolerancia e a solidariedade entre a mocidade e o seu contorno, a través da colaboración desinteresada e voluntaria en traballos diversos que se levan a cabo en todas as comunidades autónomas e en distintos países, baixo o patrocinio, control ou organización de entidades e organismos oficiais, asociacións xuvenís, culturais, humanitarias etc. 

OFERTA 2018 (en breve):

  ACTIVIDADES DE 18 A 30 ANOS

  Actividades e programas de lecer e tempo libre para mozos e mozas de 18 a 30 anos.

  Consulta aquí o PDF

   

   

  Voltar

    

  OFERTA CONCERTADA (Só para entidades ou grupos non asociados)

  A Consellería de Política Social  é consciente de que as asociacións xuvenís e as entidades que realizan actividades para a xuventude non sempre dispoñen dos medios e instalacións axeitadas para a execución do seu traballo. En consecuencia, co obxecto de facilitar á mocidade o acceso a instalacións xuvenís para o desenvolvemento de programas de lecer e tempo libre, sen ánimo de lucro, regula a través desta orde, e baixo a denominación de oferta concertada, o réxime de utilización das súas instalacións xuvenís durante a campaña de verán 2017.


  A través da Oferta Concertada, a Consellería Política Social oferta o uso de instalacións xuvenís durante o período comprendido entre o 15 de xuño e o 30 de setembro.

   

  Consulta a Orde de convocatoria no Diario Oficial de Galicia ou tamén a podes descargar aquí

  Enlace: Información Xeral

   

  FASE DE RESULTAS (a partir do 2 de xuño)

  No caso de que unha vez adxudicadas as prazas quedasen prazas sobrantes, estas poranse a disposición de calquera entidade ou grupo interesado que cumpra os requisitos da orde de convocatoria, mediante a apertura dun novo período de solicitudes en fase de resultas.

  Unha vez publicadas as prazas dispoñibles, as entidades e grupos interesados remitirán a súa solicitude de prazas mediante un correo electrónico, no enderezo ofertaconcertada.benestar@xunta.gal, cunha antelación mínima de 7 días á data de inicio da estadía que se solicita.

  As entidades e os grupos que, aínda que presentaron solicitude na primeira fase do procedemento, non resultaron adxudicatarios por aplicación dos criterios da orde, terán prioridade respecto doutros/as solicitantes que as demanden por primeira vez. Disporán da prioridade sinalada durante 10 días a partir da publicación da listaxe de resultas (do 2 de xuño ao 12 de xuño).

  A adxudicación das prazas de resultas realizarase por orde de recepción de solicitudes, sen prexuízo da prioridade sinalada no parágrafo anterior.

   

   LISTAXE DE PRAZAS E DATAS DISPOÑIBLES

   

  Voltar