Acción de Verán

A Consellería de Política Social ofrece a posibilidade de que a xuventude galega empregue o seu tempo libre estival participando en actividades de educación non formal moi diversas: de carácter cultural, ambiental, deportivo, de tempo libre, de voluntariado... que sirvan non só para divertirse, senón tamén para o seu enriquecemento persoal e vital.

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado pretende facer realidade este obxectivo a través da Campaña de Verán 2018.

Así mesmo, en aplicación do principio de transversalidade das políticas en materia de discapacidade e co obxectivo de que a inclusión social sexa unha realidade ao tempo que se favorece a interacción e a convivencia entre toda a mocidade, na presente Campaña de Verán, as mozas e mozos galegos con discapacidade, en función das limitacións que presenten, poderán decidir sobre a modalidade de participación á que desexan optar: polo procedemento xeral ou polo procedemento das prazas reservadas de inclusión.

A Campaña de Verán está composta por diferentes áreas de participación, que se desenvolven nos meses de xullo, agosto e setembro, tanto en Galicia coma noutras comunidades autónomas e no estranxeiro.

 

 

ÁREAS DE PARTICIPACIÓN

 

CAMPAMENTOS

Son unha forma diferente e divertida de pasar as vacacións estivais.
As diferentes actividades que integran esta programación levaranse a cabo en diversas quendas de entre oito e doce días de duración durante os meses de xullo,  agosto e setembro.
Podes escoller o campamento que queiras en función da túa idade e das actividades que se leven a cabo nel: actividades de diversa temática en función do campamento (náutica, deportiva, ambiental, artística, patrimonial vinculada ao o Camiño de Santiago, científica, agrícola...) Só tes que animarte a participar!

 

 

 

DATA DO SORTEO: O sorteo público terá lugar o martes, día 12 de xuño de 2018, ás 12 horas, na sala de prensa da Consellería de Política Social, no terceiro andar das dependencias da devandita consellería, no edificio administrativo de San Lázaro en Santiago de Compostela.

 

 

 

FASE DE RESERVAS

Anúnciase a apertura da fase de reservas conforme ao procedemento regulado no artigo 10 da orde de convocatoria, para todas as quendas de xullo e agosto.

 

FASE DE RESULTAS

Anúnciase a apertura da fase de resultas (para aqueles campamentos nos que non hai persoas solicitantes en lista de reserva) para o día 25 de xuño,conforme ao procedemento regulado no artigo 11 da orde de convocatoria.

A reserva destas prazas poderá efectuarse das 9.00 ás 14.00 horas, en días laborables, agás os sábados, nos teléfonos que se indicarán neste apartado.

 

Consulta de resultas

 * Para poder ver os cambios mais recentes da listas de resultas, despois de acceder a "Consulta de resultas" pulsar Ctrl + F5 eliminando os datos en cache que puidera haber xerado o explorador e volvendo a xeralas.

 

  CAMPOS DE TRABALLO

Os campos de traballo son actividades encamiñadas a favorecer e fomentar a convivencia, a participación, a tolerancia e a solidariedade entre a mocidade e o seu contorno, a través da colaboración desinteresada e voluntaria en traballos diversos que se levan a cabo en todas as comunidades autónomas e en distintos países, baixo o patrocinio, control ou organización de entidades e organismos oficiais, asociacións xuvenís, culturais, humanitarias etc. 

OFERTA 2018:

2º Convocatoria (consulta os prazos)

Si non consegues praza en 1ª convocatoria, estate pendente da 2ª convocatoria: aqui publicaremos a oferta de repesca antes do 23 de maio para os campos de traballo no estranxeiro e 1 de xuño para os campos de traballo nas CCAA.

Os teléfonos para esta 2ª convocatoria son: 981 544 838 ou 981 957 115

 

ACTIVIDADES DE 18 A 30 ANOS

Actividades e programas de lecer e tempo libre para mozos e mozas de 18 a 30 anos.

Consulta aquí o PDF

 

Voltar

  

OFERTA CONCERTADA (Só para entidades ou grupos non asociados)

A Consellería de Política Social  é consciente de que as asociacións xuvenís e as entidades que realizan actividades para a xuventude non sempre dispoñen dos medios e instalacións axeitadas para a execución do seu traballo. En consecuencia, co obxecto de facilitar á mocidade o acceso a instalacións xuvenís para o desenvolvemento de programas de lecer e tempo libre, sen ánimo de lucro, regula a través desta orde, e baixo a denominación de oferta concertada, o réxime de utilización das súas instalacións xuvenís durante a Campaña de Verán 2018.

 

A través da Oferta Concertada, a Consellería Política Social oferta o uso de instalacións xuvenís durante o período comprendido entre o 15 de xuño e o 30 de setembro.

 

Consulta aquí a Orde de publicación no Diario Oficial de Galicia ou tamén a podes descargar aquí.

Enlace: Información Xeral.

 

FASE DE RESULTAS


No caso de que unha vez adxudicadas as prazas quedasen prazas sobrantes, estas poranse a disposición de calquera entidade ou grupo interesado que cumpra os requisitos da orde de convocatoria, mediante a apertura dun novo período de solicitudes en fase de resultas.
Unha vez publicadas as prazas dispoñibles, as entidades e grupos interesados remitirán a súa solicitude de prazas mediante un correo electrónico, no enderezo ofertaconcertada.benestar@xunta.es, cunha antelación mínima de 7 días á data de inicio da estadía que se solicita.

As entidades e os grupos que, aínda que presentaron solicitude na primeira fase do procedemento, non resultaron adxudicatarios por aplicación dos criterios da orde, terán prioridade respecto doutros/as solicitantes que as demanden por primeira vez. Disporán da prioridade sinalada durante 10 días a partir da publicación da listaxe de resultas (do 4 ao 15 de xuño).

A adxudicación das prazas de resultas realizarase por orde de recepción de solicitudes, sen prexuízo da prioridade sinalada no parágrafo anterior.

LISTAXE DE PRAZAS E DATAS DISPOÑIBLES

Voltar