Acción de Verán

A Consellería de Política Social ofrece a posibilidade de que a xuventude galega empregue o seu tempo libre estival participando en actividades de educación non formal moi diversas: de carácter cultural, ambiental, deportivo, de tempo libre, de voluntariado... que sirvan non só para divertirse, senón tamén para o seu enriquecemento persoal e vital.

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado pretende facer realidade este obxectivo a través da Campaña de verán 2016.

Así mesmo, en aplicación do principio de  transversalidade das políticas en materia de discapacidade e co obxectivo de que a inclusión social sexa unha realidade ao tempo que se favorece a interacción e a convivencia entre toda a mocidade, na presente Campaña de verán, as mozas e mozos galegos con discapacidade, en función das limitacións que presenten, poderán decidir sobre a modalidade de participación á que desexan optar: polo procedemento xeral ou polo procedemento das prazas reservadas de inclusión.

A Campaña de verán está composta por diferentes áreas de participación, que se desenvolven nos meses de xullo e agosto, tanto en Galicia coma noutras comunidades autónomas e no estranxeiro.

 

ÁREAS DE PARTICIPACIÓN

 

CAMPAMENTOS

Son unha forma diferente e divertida de pasar as vacacións estivais.

As diferentes actividades que integran esta programación levaranse a cabo en diversas quendas de entre oito e doce días de duración durante os meses de xullo, agosto e setembro.

Podes escoller o campamento que queiras en función da túa idade e das actividades que se leven a cabo nel: actividades de diversa temática en función do campamento (náutica, deportiva, ambiental, artística, patrimonial vinculada ao o Camiño de Santiago, científica, agrícola...) Só tes que animarte a participar!

Consulta aquí o PDF

 

DATA DO SORTEO:

O sorteo público terá lugar o xoves,19 de maio de 2016, ás 12.00 horas, na sala de prensa da Consellería de Política Social, no 3º andar das dependencias da devandita consellería, no Edificio Administrativo de San Lázaro, en Santiago de Compostela.

Resultado do sorteo:

PAGO e documentación para presentar (fase de adxudicación)aquí

CARTAS INFORMATIVAS:consulte aquí as recomendacións e instrucións para a incorporación aos campamentos.

FASE DE RESERVAS:

Anúnciase a apertura da fase de reservaso martes, día 14 de xuño, conforme ao sinalado no artigo 8 da orde reguladora.

FASE DE RESULTAS:

Anúnciase a apertura da fase de resultas (para aqueles campamentos onde non hai listaxe de reserva; as prazas dispoñibles para resultas iranse actualizando a medida que se esgoten as listas de reserva dos respectivos campamentos) o martes, día 14 de xuño, conforme ao sinalado no artigo 9 da orde reguladora.

A solicitude de prazas poderase efectuar en horario de 9:00 a 14:00 horas, en días laborables agás os sábados, nos teléfonos que se publicarán neste apartado.

 

CAMPOS DE TRABALLO

 

Os campos de traballo son actividades encamiñadas a favorecer e fomentar a convivencia, a participación, a tolerancia e a solidariedade entre a mocidade e o seu contorno, a través da colaboración desinteresada e voluntaria en traballos diversos que se levan a cabo en todas as comunidades autónomas e en distintos países, baixo o patrocinio, control ou organización de entidades e organismos oficiais, asociacións xuvenís, culturais, humanitarias etc. 

Prazos

Como inscribirse

Cota de participación

Renuncia á praza

Documentación a entregar

Condicións xerais

Modelos e impresos

Teléfonos de información e inscrición


 

ACTIVIDADES DE 18 A 30 ANOS

Actividades e programas de lecer e tempo libre para mozos e mozas de 18 a 30 anos.

Consulta aquí o PDF

Voltar

 

OFERTA CONCERTADA (Só para entidades ou grupos non asociados)

A Consellería de Política Social é consciente de que as asociacións xuvenís e as entidades que realizan actividades para a xuventude non sempre dispoñen dos medios e instalacións axeitadas para a execución do seu traballo. En consecuencia, co obxecto de facilitar á mocidade o acceso a instalacións xuvenís para o desenvolvemento de programas de lecer e tempo libre, sen ánimo de lucro, regula a través desta orde, e baixo a denominación de oferta concertada, o réxime de utilización das súas instalacións xuvenís durante a campaña de verán 2016.

Mediante a Oferta Concertada, a Consellería de Política Social oferta o uso de instalacións xuvenís durante o período comprendido entre o 15 de xuño e o 30 de setembro.

Consulta aOrde de convocatoria noDiario Oficial de Galiciaou tamén a podes descargaraquí

Información xeral

Corrección de erros DOG Anexo I oferta concertada

FASE DE RESULTAS (a partir do 27 de maio)

No caso de que unha vez adxudicadas as prazas quedasen prazas sobrantes, estas poranse a disposición de calquera entidade ou grupo interesado que cumpra os requisitos da orde de convocatoria, mediante a apertura dun novo período de solicitudes en fase de resultas.

Unha vez publicadas as prazas dispoñibles, as entidades e grupos interesados remitirán a súa solicitude de prazas mediante un correo electrónico, no enderezoofertaconcertada.benestar@xunta.es, cunha antelación mínima de 7 días á data de inicio da estadía que se solicita.

As entidades e os grupos que, aínda que presentaron solicitude na primeira fase do procedemento, non resultaron adxudicatarios por aplicación dos criterios da orde, terán prioridade respecto doutros/as solicitantes que as demanden por primeira vez. Disporán da prioridade sinalada durante 10 días a partir da publicación da listaxe de resultas (do 27 de maio ao 7 de xuño).

A adxudicación das prazas de resultas realizarase por orde de recepción de solicitudes, sen prexuízo da prioridade sinalada no parágrafo anterior.

LISTAXE DE PRAZAS E DATAS DISPOÑIBLES(actualizado a 18/07/2016)

 

Voltar