BANNERWEB

Acción de Verán

A Xunta de Galicia ofrece a posibilidade de que a xuventude galega empregue o seu tempo libre estival participando en actividades de educación non formal de carácter lúdico, cultural, deportivo, formativo, etc. Para iso, cada ano preséntase a Campaña de Verán, unha iniciativa ambiciosa que non só é unha actividade de ocio para os mozos e mozas galegos, senón que tamén é un recurso de conciliación da vida familiar e laboral.

Baixo o lema O verán que sempre vas lembrar, a Campaña de Verán de 2023 da Xunta de Galicia oferta, durante os meses de xullo, agosto e setembro, as seguintes accións:

  • Campamentos en Galicia.

  • Campos de voluntariado en Galicia, noutras comunidades autónomas e no estranxeiro.

  • Programas de intercambios bilaterais con outras comunidades autónomas.

  • Programa “Conecta con Galicia” para a mocidade galega do exterior.

  • Minicampamentos “Coñece Galicia”, de 5 días de duración.

  • Uso de instalacións xuvenís por parte de entidades.

Serán, en total, 11.238 prazas, o que supón a maior oferta da historia destas actividades de verán programadas polo Goberno galego.

En aplicación do principio de transversalidade das políticas en materia de discapacidade e co obxectivo de que a inclusión social sexa unha realidade ao tempo que se favorece a interacción e a convivencia entre toda a mocidade, as mozas e mozos galegos con discapacidade poden decidir sobre a modalidade de participación á que desexan optar: polo procedemento xeral ou polo procedemento das prazas reservadas de inclusión. Cómpre lembrar que tamén existe a posibilidade de optar pola convocatoria de campamentos específicos para persoas con discapacidade.

 

 

ÁREAS DE PARTICIPACION

 

1. CAMPAMENTOS

Son unha forma diferente e divertida de pasar as vacacións estivais.

As diferentes actividades que integran esta programación levaranse a cabo en diversas quendas de entre oito e doce días de duración (quince días no intercambio en Cantabria) durante os meses de xullo, agosto e setembro.

Pódese escoller o campamento que se queira en función da idade e das actividades que se leven a cabo nel: actividades diversas que van desde a náutica, deportiva, ambiental, artística, patrimonial vinculada ao o Camiño de Santiago, científica, agrícola, etc.

Consulta aquí a orde de publicación no Diario Oficial de Galicia. Galego | Castelán

Prazo de presentación de solicitudes: desde o 18 de abril ata o 2 de maio

Forma de presentación das solicitudes:

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia:sede.xunta.gal

Os formularios de solicitude estarán dispoñibles na sede electrónica o día de apertura do prazo de presentación.

Códigos dos procedementos para o buscador da Sede (segundo o tipo de solictude):

ANEXO II - Solicitude individual. Procedemento xeral: CÓDIGO BS303A

ANEXO III - Solicitude múltiple. Procedemento xeral: CÓDIGO BS303F

ANEXO IV - Solicitude individual. Procedemento de prazas reservadas para inclusión: CÓDIGO BS303G

ANEXO V - Solicitude múltiple. Procedemento de prazas reservadas para inlcuisión: CÓDIGO BS303H

 

Consulta aquí toda a información dos campamentos, tanto dos que se programan en Galicia como das opcións para galegos/as noutras comunidades autónomas.

 

Máis información:

 

Actividade financiada polo Ministerio de Igualdade, Secretaria de Estado de Igualdade e contra a Violencia de Xénero, no marco do Plan Corresponsables.

 

Teléfonos de información

 

SORTEO:

O sorteo público tivo lugar o día 22 de maio, ás 12 horas, na sala de prensa da Consellería de Política Social e Xuventude, na 3ª planta das dependencias desta consellería, no Complexo administrativo de San Lázaro, en Santiago de Compostela.

 

RESULTADO DO SORTEO:

 

FASE DE RESERVAS

Anúnciase a apertura da fase de reservas a partir do venres, 9 de xuño, para a primeira quenda de xullo dos campamentos en Galicia e para todas as quendas de intercambio. As chamadas faranse conforme ao sinalado no artigo 10 da orde reguladora.

“...Realizaranse 3 chamadas entre as 9:00 e 14:00 horas que serán rexistradas para a constancia da súa realización. De non contactar coa persoa interesada esta será dada de baixa e chamarase á seguinte na lista de espera...”

As chamadas faranse ao número de teléfono indicado no formulario de solicitude, no apartado do representante legal.

Anúnciase a continuación das chamadas da fase de reservas a partir do luns, 19 de xuño, para as persoas incluídas na listaxe de reserva de campamentos da segunda quenda de xullo.

Anúnciase a continuación das chamadas da fase de reservas a partir do luns, 26 de xuño, para as persoas incluídas na listaxe de reserva de campamentos da terceira quenda de xullo.

Anúnciase a continuación das chamadas da fase de reservas a partir do luns, 3 de xullo, para as persoas incluídas na listaxe de reserva de campamentos da primeira quenda de agosto.

Anúnciase a continuación das chamadas da fase de reservas a partir do luns, 17 de xullo, para as persoas incluídas na listaxe de reserva de campamentos do resto das quendas de agosto.

Anúnciase a continuación das chamadas da fase de reservas a partir do luns, 14 de agosto, para as persoas incluídas na listaxe de reserva de campamentos do mes de setembro.

 

FASE DE RESULTAS

Anúnciase a apertura da fase de resultas, para aqueles campamentos nos que non hai solicitantes en lista de reserva, a partir do venres, 9 de xuño de 2023.

A reserva destas prazas deberá efectuarse en horario de 9:00 a 13:00 horas, mediante un formulario en liña que se habilitará neste apartado (activarase o día 9 de xuño).

O formulario será válido unicamente para o día da súa presentación e para as prazas que se oferten ese día no enlace de consulta de resultas. A oferta de prazas actualizarase en tempo real nese enlace.

Consulta de resultas

Formulario de solicitude 

PROCEDEMENTO

 

2. CAMPOS DE VOLUNTARIADO 2023

A Xunta de Galicia oferta no verán deste 2023 un total de 730 prazas en 46 campos de voluntariado (incluíndo as cinco quendas nas Illas Cíes) que se desenvolverán por todo o territorio galego, prazas que se suman ás ofertadas en campos noutras comunidades autónomas e no estranxeiro.

Neste programa, que se enmarca dentro da Campaña de Verán da Xunta de Galicia, poden participar as persoas mozas residentes en Galicia de 18 a 30 anos.

É requisito ter cumpridos os 18 anos á data de inicio do campo de voluntariado e non cumprir os 31 antes do seu remate.

Os campos de voluntariado son actividades realizadas en colaboración con concellos e entidades, e encamiñadas a favorecer e fomentar a convivencia, a participación, a tolerancia e a solidariedade entre a mocidade e a súa contorna, a través da colaboración desinteresada e voluntaria en traballos diversos que se levan a cabo en todas as comunidades autónomas e en distintos países, baixo o patrocinio, control ou organización de entidades e organismos oficiais, asociacións xuvenís, culturais, humanitarias etc.

A oferta de campos de voluntariado está composta por:

  • Campos de voluntariado en Galicia (CONVOCATORIA PECHADA).
  • Campos de voluntariado noutras CCAA (CONVOCATORIA REPESCA PECHADA).
  • Campos de voluntariado no estranxeiro (CONVOCATORIA PECHADA).

Máis información:

2.1. Campos de voluntariado en Galicia

Apertura do prazo de solicitude: día 18 de abril, ás 9:00 h. A convocatoria é única e estará aberta ata 3 días antes do comezo de cada campo.

Cada persoa solicitante elixirá, por orde de prioridade, un máximo de tres campos de voluntariado. Na solicitude deberá indentificar o campo que solicita co seu código respectivo. As prazas serán adxudicadas, mentres existan vacantes, por rigorosa orde de recepción das solicitudes.

Unha persoa non poderá ser adxudicataria de máis dun campo de voluntariado durante os 3 primeiros días do prazo de solicitude. Unha vez transcorrido este prazo, a persoa que queira participar en máis dun campo deberá solicitalo mediante un novo formulario.

A solicitude presentarase en liña, no enlace que se habilitará o día de apertura do prazo nesta páxina web.

Oferta de campos en Galicia

 

2.2. Campos de voluntariado noutras CCAA

A información sobre a oferta para mozos e mozas galegos en campos doutras comunidades autónomas estará dispoñible en breve, pero de seguido avanzamos como será o proceso de inscrición:

1ª Convocatoria

O prazo desta convocatoria abre o día 2 de maio, ás 9:00 h. e pecha o día 23 de maio, ás 14:00 h.

Unha persoa non poderá ser adxudicataria de máis dun campo de voluntariado nesta convocatoria. Para participar nun segundo campo de voluntariado, haberá que esperar á segunda convocatoria.

A solicitude presentarase en liña, no enlace que se habilitará o día de apertura do prazo na páxina web xuventude.xunta.es.

2ª Convocatoria ou repesca

Unha vez pechada a 1ª convocatoria o programa prevé, para os campos noutras CCAA, unha nova oferta xeneralizada de prazas en 2ª convocatoria ou repesca. Os campos con prazas libres poderán ser os mesmos que os ofertados inicialmente ou novos.

O prazo para solicitar en 2ª convocatoria as prazas para os campos noutras CCAA comezará o 1 de xuño ás 10:00h. Este prazo permanecerá aberto ata 5 días antes do inicio do campo.

O procedemento de solicitude será o mesmo que o establecido para a 1ª convocatoria, en liña, no enlace dispoñible na páxina web xuventude.xunta.es. As persoas interesadas poderán consultar a oferta para esta 2ª convocatoria na web xuventude.xunta.es, no apartado de REPESCA de campos noutras CCAA, onde se irán actualizando as listas de prazas e campos de voluntariado dispoñibles.

Oferta de campos noutras CCAA - REPESCA

 

2.3. Campos de voluntariado no estranxeiro

O prazo de inscrición para os campos de voluntariado no estranxeiro abriuse o día 13 de marzo, ás 9:00 h, e manterase aberto ata esgotar as prazas.

As prazas serán adxudicadas, mentres existan vacantes, por rigorosa orde de recepción das solicitudes.

exclamacion

Existen algúns campos de voluntariado que, pola súa temática, acceso, localización, aloxamento ou calquera outra peculiaridade especial, teñen un custo adicional ou COTA EXTRA que a persoa voluntaria deberá satisfacer a organización estranxeira á CHEGADA O CAMPO, salvo indicación contraria. Esta cota extra que aplican discrecionalmente algunhas organizacións estranxeiras, especifícase na ficha informativa de cada campo de voluntariado.

 

 

ollo

Antes de facer a túa solicitude, consulta aCONDICIÓNS de participación nos campos de voluntariado no estranxeiro.

COMO SOLICITAR A TÚA PRAZA

A través deste enlace (activarase o día de apertura do prazo de solicitude) poderás consultar e solicitar os campos de voluntariado no estranxeiro ata un máximo de 3 opcións por orde de prioridade. 

ADXUDICACIÓN DE PRAZA

exclamacion

Unha vez adxudicada a praza recibirás un correo electrónico coas instruccións para formalizar a inscrición máis toda a documentación que deberás presentar cuberta e asinada no prazo de 2 días hábiles que contarán desde o envío do correo electrónico de adxudicación da praza.

Toda a documentación deberase enviar por correo-e o enderezo: camposdevoluntariado.xuventude@xunta.gal 

Unha vez recibida e revisada esta documentación, confirmaremos por correo electrónico a súa validación e polo tanto a finalización do proceso de inscrición. A partir deste momento poderás considerarte correctamente inscrito/a.

RECOMENDAMOS esperar a recibir este correo electrónico antes de xestionar a compra das pasaxes necesarias para chegar ao punto de encontro.

Se xurdira un imprevisto que che impida participar no campo de voluntariado debes comunicar a renuncia o máis axiña posible para liberar a praza e facilitar así a participación doutra persoa nese campo. Correo-e: camposdevoluntariado.xuventude@xunta.gal

RECOMENDACIONS

Á hora de realizar unha viaxe ó estraxeiro, recomendámosche consultar os seguintes apartados do Ministerio de Asuntos Exteriores:

3. PROGRAMA "COÑECE GALICIA": minicampamentos de luns a venres en aloxamentos turísticos

Trátase dunha iniciativa lúdico-formativa que se desenvolve en aloxamentos turísticos distribuídos por toda a xeografía galega en estancias de cinco días, de luns a venres, e que sirve tanto para apoiar a adquisición de competencias e habilidades por parte das persoas máis novas como para fomentar o coñecemento da riqueza natural e patrimonial de Galicia, o coidado do medio ambiente e o ocio educativo.


A cuarta edición de “Coñece Galicia”, que forma parte da Campaña de Verán deste 2023, está dirixida a nenos e nenas empadroados/as en Galicia que teñan entre 10 e 14 anos no momento de asistencia á quenda de actividade elixida e que queiran gozar dun programa lúdico formativo nos espazos naturais da nosa comunidade autónoma.


A oferta ascende a 600 prazas, que se distribúen en 30 quendas de entre 18 e 23 prazas e en 12 programas en diferentes concellos de Galicia, incorporando este ano dous novos programas nos concellos de Cenlle e A Lama.

PRAZO DE INSCRICIÓN:

O prazo de inscrición comezará o día 12 de xuño ás 12.00 horas e finalizará 5 días antes do inicio de cada actividade, salvo no caso de que se esgoten as prazas.

COMO REALIZAR A INSCRICIÓN:

O formulario de solicitude estará dispoñible o día de apertura do prazo de presentación.

Unha vez presentado o formulario, xerarase un correo de confirmación das quendas solicitadas, que en ningún caso significa a confirmación da participación, senón a recepción do formulario.


Admítese unha única solicitude por persoa participante, na que se poderá escoller ata un máximo de 3 quendas diferentes de programas, indicando a orde de prioridade marcando o código asignado a quenda correspondente de participación.


As prazas adxudicaranse por rigorosa orde de inscrición.

Consulta aquí toda a información dos minicampamentos “Coñece Galicia”:

Teléfonos de información: 981 545 702 / 981 545 822 / 981 544 854

 

PECHADA A INSCRICIÓN AO ESGOTARSE AS PRAZAS EN TODAS AS QUENDAS

 

 

A seguinte listaxe de agarda ten carácter provisional. Última actualización 21 de agosto de 2023.

 

 

4. CESIÓN DE USO DE INSTACIÓNS XUVENÍS DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE PARA A REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE OCIO EDUCATIVO E DE TEMPO LIBRE (Só para entidades ou grupos non asociados)

A Consellería de Política Social e Xuventude é consciente de que as asociacións xuvenís e as entidades que realizan actividades para a xuventude non sempre dispoñen dos medios e instalacións axeitadas para a execución do seu traballo. En consecuencia, co obxecto de facilitar á mocidade o acceso a instalacións xuvenís para o desenvolvemento de programas de lecer e tempo libre, sen ánimo de lucro, regula a través desta orde, o réxime de utilización das súas instalacións xuvenís durante a campaña de verán 2023

Mediante esta convocatoria, a Consellería de Política Social e Xuventude oferta o uso de instalacións xuvenís durante o período comprendido entre o 15 de xuño e o 10 de setembro.

Consulta aquí a orde de publicación no Diario Oficial de Galicia. Galego | Castelán

Prazo de presentación de solicitudes: sete (7) días hábiles desde o día seguinte ao da publicación no Diario oficial de Galicia.

Forma de presentación das solicitudes:

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

O formulario de solicitude estará dispoñible na sede electrónica o día de apertura do prazo de presentación.

Código do procedemento para o buscador da Sede: BS304A

Información xeral

Información sobre os prezos

RESOLUCIÓN: Adxudicación do uso de instalación xuvenís. DOG do 23 de maio de 2023

MODELO DE ACEPTACIÓN DAS CONDICIÓNS DE USO TEMPORAL

FASE DE RESULTAS (artigo 13 orde reguladora)

No caso de que unha vez adxudicadas as prazas quedasen prazas sen ocupar, disporase delas en fase de resultas.

As entidades e os grupos que presentaron solicitude na primeira fase do procedemento e non resultaron adxudicatarios por aplicación dos criterios de adxudicación da orde, terán prioridade para o acceso a estas prazas. Disporán da prioridade sinalada durante un prazo de 5 días hábiles a partir da publicación das prazas de resultas nesta web.

As entidades e grupos interesados remitirán a súa solicitude de prazas mediante un correo electrónico, ao enderezo ofertaconcertada.benestar@xunta.gal cunha antelación mínima de 7 días hábiles á data de inicio da estadía que se solicita.

A adxudicación das prazas de resultas realizarase por orde de recepción de solicitudes.

Unha vez rematado o período de prioridade, no caso de que aínda queden prazas sobrantes, estas poranse a disposición de calquera entidade ou grupo interesado que cumpra os requisitos da orde de convocatoria, mediante a apertura dun novo período de presentación de solicitudes. Estas novas solicitudes presentaranse tamén por correo electrónico, no enderezo ofertaconcertada.benestar@xunta.gal cunha antelación mínima de 7 días hábiles á data de inicio da estadía que se solicita.

A adxudicación das prazas de resultas a estas entidades e grupo non prioritarios realizarase, así mesmo, por orde de recepción de solicitudes.

LISTAXE DE PRAZAS E DATAS DISPOÑIBLES EN RESULTAS - (a 11/07/2023) Só para entidades ou grupos non asociados