Novas e actividades

  1. Destacadas
  2. Actividades

Formación

  1. Cursos da DXXPV
  2. Cursos de Tempo Libre
  3. Outros cursos

Bolsas e axudas

  1. Convocatoria xeral
  2. Idiomas
  3. Formación práctica
  4. Mobilidade
  5. Outras

EYCA_LOGOAs entidades que desexen participar nestas promocions, primeiramente deben estar adheridas ao programa do carné xove.

Unha vez que a entidade está adherida ao programa, ésta enviaranos a través de correo electrónico (carne.xove@xunta.gal) aquelas promocións que queira publicar nesta web. As promocións deben estar destinadas á mocidade posuidora do carné xove e polo tanto, a un tramo de idade que vai dende os 12 aos 30 anos de idade.

PROMOCIÓNS

Non hai promocións nestes intres.